СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬІващук Ірина Олегівна

Іващук
Ірина Олегівна

ПРофесор кафедри міжнародних фінансів та глобальної економіки ІМЕНІ С.І. Юрія Тернопільського національного економічного університету


Доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України. Ірина Олегівна Іващук – молодий науковець і педагог, фахівець у галузі міжнародної економіки. Напрямком досліджень обрала питання митної політики, міжнародних економічних відносин та світового економічного розвитку. Народилася 19 липня 1974 р. у с. Дорофіївка Тернопільської області в сім’ї службовців. У 1995 р. з відзнакою закінчила Тернопільську академію народного господарства (нині ТНЕУ – Тернопільський національний економічний університет) за спеціальністю «Міжнародна економіка». Науково-педагогічну діяльність розпочала у 1995 р. в Тернопільській академії народного господарства. Згодом Ірина Олегівна навчалася в аспірантурі вже реорганізованого ТНЕУ, своїми першими науковими здобутками завдячує керівникові – знаному в Україні та світі вченому – професору Сергію Іллічу Юрію. У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію, у 2010 р. – докторську. Упродовж 1995 по 2011 рр. обіймала науково-педагогічні посади у ТНЕУ, з листопада 2011 р. до травня 2012 р. працювала заступником директора

з наукової та організаційної роботи Державного науково-дослідного інституту митної справи. Наказом Державної митної служби України у квітні 2012 р. присвоєно спеціальне звання радника митної служби ІІ рангу. З 2012 р., повернувшись до стін альма-матер, І.О. Іващук перейшла на роботу у систему вищої освіти. У її науковому доробку 110 наукових та науково-методичних праць. Здійснює підготовку здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук. Принциповість і справедливість – основні риси, які Ірина Олегівна сповідує у житті, спілкуючись із студентами та колегами. Для студентів її креативність і нестандартність мислення, ерудиція є наснагою до наполегливої роботи над своїм розвитком. Для них вона не лише викладач, але й вчитель добра, людяності та професійної майстерності. І.О. Іващук є лауреатом премії Президента України для молодих учених за цикл наукових праць «Формування та реалізація новітньої митної парадигми в Україні». Виховує 17-річного сина Олега, який є студентом економічного коледжу. Джерелом надійної підтримки, щирими порадниками Ірини Олегівни є її батьки. Здібності І.О. Іващук не обмежуються суто науковою діяльністю. Так, у вільний від роботи час вона займається вишивкою бісером, справж­нім задоволенням для неї є вирощування квітів. Своїм життєвим кредо вважає слова В. Симоненка: «Ми – не безліч стандартних «я», а безліч всесвітів різних».