СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЗінькевич Олена Сергіївна

Зінькевич
Олена Сергіївна

Завідувач кафедри історії музики етносів України та музичної критики Національної музичної академії України ІМЕНІ П.І. Чайковского


Доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України. О.С. Зінькевич вдалося осягнути таїну музики – мови, що не потребує перекладу. Вона однією з перших почала писати про український музичний авангард 60-х рр. як про цілісне історичне явище, український музичний постмодерн, сучасні глобалізаційні процеси. Водночас Олена Сергіївна є знаним авторитетом в галузі російської музичної культури. Народилася 9 листопада 1940 р. в Єкатеринбурзі (Росія). Вищу освіту здобувала в Україні, на історико-теоретичному факультеті Київської консерваторії (нині – Національна музична академія України імені П.І. Чайковського) та в класі органу, в аспірантурі при Київській консерваторії. У кандидатській дисертації досліджувала трагедії Шекспіра в музиці драматичного театру, у докторській – українську симфонію 1970–80?х рр. у світлі діалектики традиції та новаторства.

З 1970 р. – у Київській консерваторії, спочатку обіймала посаду доцента, а з 1989 р. – професора. На сьогодні є завідувачем кафедри історії музики етносів України та музичної критики. Проблематика наукової роботи О.С. Зінькевич стосується теорії музично-історичного процесу, методології генетико-типологічних досліджень та теорії спадкоємності з конкретним визначенням її механізму в музиці. Пріоритетне місце у колі наукових інтересів належить сучасній українській музиці. Олена Сергіївна – автор 7 монографій та книжок, понад 200 наукових статей, упорядник і редактор багатьох наукових збірників, співавтор підручників та навчальних посібників, публікацій в енциклопедіях, нарисів у загальній періодиці. Її наукові розвідки друкуються як в Україні, так і за кордоном: Білорусь, Молдова, Латвія, Литва, Росія, Німеччина, Бельгія, Велика Британія, Нідерланди, Швейцарія. Музикознавець є автором проектів та організатором багатьох міжнародних конференцій, учасником міжнародних симпозіумів в Україні, Німеччині, Шотландії, Англії, Бельгії, Нідерландах, Швейцарії, Італії. З 1974 р. – член Спілки композиторів України (СКУ). Неодноразово обиралася до керівних органів Національної спілки композиторів України (секретар СКУ, член правління, заступник голови Київської організації тощо). У роки перебудови та зі здобуттям Україною незалежності брала участь у реформуванні СКУ і очолила групу по створенню нового Статуту СКУ. Є членом Міжнародного музикознавчого товариства (IMS). Наукова та музично-публіцистична праця О.С. Зінь­кевич отримала широке громадське визнання. Так, Олена Сергіївна є лауреатом премії Мінвузу України за кращу наукову публікацію, лауреатом часопису «Сучасність», лауреатом премії ім. М.В. Ли­сенка. Нагороджена Грамотою Кабінету Міністрів України та золотою медаллю Національної академії мистецтв «За значні творчі досягнення». Заміжня, має дочку, онука. Вірність Олени Сергіївни меті і творчим принципам підтверджує життєве кредо: «To strive, to seek, to find, and not to yield» (A. Tennyson, «Ulysses»).