СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЗінченко Олександр Iванович

Зінченко
Олександр Iванович

Завідувач кафедри рослинництва Уманського національного університету садівництва


Доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, Міжнародної академії аграрної освіти, заслужений працівник освіти України. Олександр Іванович Зінченко належить до визначних вчених-аграріїв України, адже його знають як одного з організаторів вітчизняної сільськогосподарської науки, практика з багаторічним стажем, чиї наукові праці відомі не лише в Україні та СНД, а й у багатьох країнах світу. Народився в с. Петропавлівка Дніпропетровської області. З відзнакою закінчив Ерастівський сільськогосподарський технікум ім. Е. Бродського та Уманський національний університет садівництва. Працював науковим співробітником дослідної станції НДІ цукрових буряків, керуючим дільницею навчгоспу, проводив дослідження з різних питань землеробства і рослинництва. Після захисту кандидатської дисертації, з 1965 р. О.І. Зінченко обіймав посади асистента, доцента, з 1976 р. – завідувач кафедри рослинництва. У 1982 р. захистив докторську дисертацію.

Дослідження О.І. Зінченка та співробітників, аспірантів і докторантів кафедри під його керівництвом, а з 1998 р. – також проблемної лабораторії «Агроекологія польових культур», відкритої у 1998 р., охоплюють широку тематику. Головний напрям досліджень – оптимальне використання природного і ресурсного потенціалу агроекосистем Лісостепу. Серед результатів проведеної роботи – тривалі дослідження технологій вирощування польових і кормових культур у системі екологічно-доцільних, органо-біологічних технологій на базі спеціальних сіво­змін, раціональне використання землі у рослинництві і кормовиробництві, унікальні й копіткі дослідження кореневої системи і фітоклімату польових культур тощо, що знайшли своє відображення у більш ніж 400 статтях, монографіях та навчальній літературі. Підручники і навчальні посібники, підготовлені професором Зінченком О.І., не мають аналогів в Україні і СНД. Зокрема, підручник «Рослинництво», практикум «Кормовиробництво», навчальний посібник «Біологічне рослинництво» і підручник «Кормовиробництво», практикум «Рослинництво». Перші три видання нагороджені преміями Міністерства АПК України, а підручник «Рослинництво» відзначений першою премією АН ВО України. Під керівництвом Олександра Івановича підготовлено та захищено 3 докторських та 14 кандидатських дисертацій. У 1972–1991 рр. О.І. Зін­чен­ко входив до складу проблемної ради з кормовиробництва ВАСГНІЛ, у 1968–1991 рр. – до Південного відділення ВАСГНІЛ, з 1991 р. є членом проблемної ради Інституту кормів і сільського господарства Поділля НААН України, з 1984 р. – членом спецрад із захисту дисертацій, з 1974 р. – голова ДЕК у ряді ВНЗ колишнього СРСР і України, член редколегій та редактор наукових збірників. Вчений став лауреатом академічних нагород Ярослава Мудрого і Святого Володимира, нагороджений нагрудними знаками МОН України «Петро Могила» та «Знак пошани» Міністерства АПК України, а також багатьма іншими медалями і почесними грамотами, в тому числі Міністерства освіти СРСР і УРСР, міністра АПК України, голови Черкаської облдержадміністрації.