СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЗборщик Михайло Павлович

Зборщик
Михайло Павлович

Професор кафедри гірничої геомеханіки Донецького національного технічного університету


Доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і ­техніки. Михайло Павлович Зборщик – засновник наукової школи «Забезпечення стійкості у зонах розвантаження гірничих виробок глибоких вугільних шахт». Автор двох наукових відкриттів: природа самонагрівання та займання пірито­вмісних гірських порід, а також викидів сірчанокислотних парів і порід із відвалів вугільних шахт. Автор біохімічної теорії самозаймання вологих піритовмісних середовищ, причина – життєдіяльність тіонових бактерій. Народився 22 листопада 1928 р. у с. Кирилівка Донецької області. Є учасником Великої Вітчизняної війни. У 1953 р. з відзнакою закінчив гірничий факультет Донецького індустріального інституту (нині – Донецький національний технічний університет). Трудова і наукова діяльність Михайла Павловича загалом пов’язана з альма-матер, де він пройшов шлях від асистента до теперішньої посади професора заснованої ним кафедри гірничої геомеханіки.

Обій­мав посади заступника головного інженера шахтоуправління, завідувача кафедри гірничої геомеханіки, декана гірничого факультету, проректора університету з наукової роботи (28 років). Під керівництвом М.П. Зборщика захистилися 15 докторів та 19 кандидатів наук. Він є академіком Інженерної академії СРСР, автором 545 наукових праць, серед яких 24 монографії, 143 авторських свідоцтва і патенти на винаходи, 10 навчальних посібників. Оригінальний тритомний навчальний посібник «Геомеханіка підземної розробки вугілних пластів» перевиданий у Китаї. Наукові розробки Михайла Павловича, зокрема способи попередження самозаймання порід і гасіння палаючих природних відвалів, впроваджені на шахтах України і Росії. Комплекс науково-прикладних розробок використаний під час будівництва та експлуатації коксохімічних батарей нового технічного рівня. Технологія коксування вугільних шихт у печах із великорозмірних вогнетривких блоків удостоєна премії Ради міністрів СРСР. У Донбасі нові способи охорони виробок в регіональних зонах розвантаження вже багато років є нормою ведення гірничих робіт, тому цикл науково-прикладних робіт М.П. Зборщика з охорони виробок глибоких шахт був відзначений Державною премією України в галузі науки і техніки. Заслужений працівник вищої школи УРСР, Михайло Павлович відзначений високими державними нагородами: орденами «Дружба народів» та «За заслуги» ІІІ ступеня. Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, 8 медалями. Удостоєний багатьох галузевих та відомчих відзнак, серед яких «Відмінник вищої школи СРСР», три знаки «Шахтарська слава», медаль «Автор наукового відкриття», знак «За наукові досягнення». Одружений, дружина Віра Євстафіївна – доцент кафедри психіатрії. Син Олександр – інженер-металург, доктор технічних наук, професор. Життєве кредо М.П. Зборщика: «Почни з себе і будь кращим».