СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЖихор (Мазур) Олена Борисівна

Жихор (Мазур)
Олена Борисівна

Завідувач кафедри фінансів та економічної безпеки Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України


Доктор економічних наук, професор. Основними напрямками наукової діяльності Олени Борисівни Жихор є дослідження ефективності інноваційної діяльності підприємств, інноваційної політики розвитку регіонів, фінансової безпеки суб’єктів господарювання. Народилася 14 червня 1975 р. у м. Рига (Латвія) в родині службовців. Батько – Мазур Борис Петрович, полковник, доцент, заступник начальника військово-юридичного факультету Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Мати – Мазур Олена Вікторівна, економіст фінансово-економічного відділу Харківського університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. У 1994 р. з відзнакою закінчила Харківський патентно-комп’ютерний коледж, а в 1999 р. з відзнакою – Харківський державний (нині – національний) економічний університет. Захистила кандидатську дисертацію «Оцінка ефективності інноваційних проектів підприємства» у 2002 р. у Харківському національному економічному

університеті, докторську дисертацію «Формування інноваційної політики розвитку регіонів та механізми її реалізації» у 2010 р. в Інституті регіональних досліджень НАН України у м. Львів. Після захисту кандидатської дисертації О.Б. Жихор працювала на посаді доцента кафедри економіки, менеджменту та маркетингу Ужгородського національного університету, у 2005–2007 рр. – доцент кафедри фінансів Львівського інституту банківської справи УБС НБУ. У 2008–2009 рр. – доцент кафедри фінансів, а з 2009 р. – завідувач кафедри теорії фінансів і кредиту Львівської державної фінансової академії. З 2010 р. очолює кафедру фінансів та економічної безпеки Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ. За результатами досліджень Олени Борисівни опубліковано понад 120 наукових праць, з яких 12 монографій (2 одноосібні), 4 підручники з грифом МОН України («Фінанси: курс для фінансистів», «Фінанси: курс для банкірів», «Фінансова безпека суб’єктів господарювання», «Економічна безпека»), 55 статей у фахових наукових виданнях, 25 доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях. О.Б. Жихор брала активну участь у розробці науково-дослідних робіт: «Механізм управління ефективністю інновацій в регіоні», «Розробка механізмів капіталізації інновацій (на прикладі Західного регіону України)», «Розроблення проекту Стратегії економічного та соціального розвитку Закарпатської області до 2015 року», «Трансформація територіально-галузевої структури господарського комплексу Карпатського регіону», «Моделювання поведінки платників податків з урахуванням економічних та соціально-психологічних факторів їх мотивації». Олена Борисівна є менеджером проекту «Інноваційні лабораторії (INNOLAB): використання відкритих інноваційних навчальних платформ та дослідницької діяльності в освіті для підприємств» за програмою фінансування ­Європейської Комісії (2012–2014 рр.). Виховує доньку Дарію та сина Богдана. Життєве кредо Олени Борисівни: «У фінансовій науці є своя родзинка, хто це відчує, той багато чого досягне».