СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЖаботинська Світлана Анатоліївна

Жаботинська
Світлана Анатоліївна

Професор кафедри англійської філології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького


Доктор філологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України. С.А. Жаботинська першою в Україні розпочала дослідження в галузі когнітивної лінгвістики. Засновник та керівник наукової школи, у межах якої застосовуються та розробляються нові методики лінгвокогнітивного аналізу мови й мовлення, узгоджувані зі світовим доробком. Народилася 27 серпня 1954 р у м. Вовчанськ Харківської області. З 1976 р. працює у Черка­ському національному університеті імені Богдана Хмельницького, який свого часу закінчила за спеціальністю «Англійська мова». У 1994 р. заснувала й очолила наукову школу, в межах роботи якої в руслі когнітивної лінгвістики досліджуються одиниці різних рівнів мовної системи (лексичного, морфологічного, синтаксичного, текстового). Продовжуючи співпрацю з науковцями Росії, у 1995 р. Світлана Анатоліївна розпочала спів­працю з науковцями Західної Європи і США.

За підтримки гранту Сороса нею були прочитані лекції у Потсдамському університеті (1997), за програмами двох грантів Фулбрайта (1995, 2000–2001 рр.) проводилися наукові дослідження в університетах США. Cпівпраця із засновниками основних напрямів когнітивної лінгвістики Р. Ленекером, Ж. Фоконьє, Дж. Лакоффом та ін., ознайомлення з роботами провідних зарубіжних фахівців дозволило вченій поєднати доробок різних шкіл когнітивної лінгвістики у рамках цілісної методології, а також створити авторську методику концептуального аналізу, названу «­Семантикою лінгвальних мереж». Ця методика є предметом низки лекційних курсів, які читалися студентам і науковцям в багатьох університетах України і Росії; вона успішно застосована та проходить дальшу апробацію у 12 захищених та низці виконуваних кандидатських і докторських дисертацій, керівником яких є С.А. Жаботинська, а також у численних дисертаціях науковців України; консультації із застосування цієї методики надавалися науковцям із Росії, Казахстану, Польщі, Сербії, Франції і США. Теоретичними перспективами в роботі наукової школи є впровадження сучасного доробку психології, нейролінгвістики і нейроінформатики в методологічний апарат лінгвокогнітивних досліджень. Практичним здобутком є словники-тезауруси, створені на підставі концептуальних моделей, а також нові методики викладання мов і структурування фахової навчальної інформації, розроблені на концептуальних підставах. С.А. Жаботинська видала понад 130 друкованих праць. Входить до складу редколегій п’яти провідних фахових наукових журналів, є віце-президентом Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики (УАКЛіП), членом Міжнародної асоціації з когнітивної лінгвістики та Міжрегіональної асоціації з когнітивних досліджень, яка поєднує фахівців з різних дисциплін, що досліджують мозок і мислення людини. Заслужений працівник освіти України, Світлана Анатоліївна також нагороджена орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Відзначена орденом святої Варвари УПЦ КП, медаллю «За трудову відзнаку» за роботу зі студентськими сільськогосподарськими загонами, ювілейною медаллю «Двадцять років незалежності України», знаком «К.Д. Ушинський» НАПН України.