СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬДяченко Микола Васильович

Дяченко
Микола Васильович

Завідувач кафедри філософії та політології Харківської державної академії культури


Доктор філософських наук, професор, заслужений працівник культури України. Микола Васильович Дяченко – відомий український учений та організатор наукової діяльності. Сферою його наукового зацікавлення є дослідження проблем історії, теорії та філософії культури. Останні два десятиліття наполегливої праці М.В. Дяченко присвятив організації роботи власної наукової школи філософсько-культурного напряму та підготовці молодих фахівців. Народився 1 листопада 1941 р. в хуторі Стягайлівка (нині – підпорядкований селищу Московське) Липоводолинського району на Сумщині. Закінчивши гідрометеорологічний технікум, у 1960–1963 рр. працював за направленням у Північно-Західному управлінні Гідрометслужби СРСР старшим техніком-гідрологом, начальником гідрометеорологічної станції «Ругозеро» в Карелії. У 1963–1968 рр. – геодезист тресту «Харків­житлобуд-2». Роботу поєднував із навчанням на заочному відділенні філософського факультету Ленінградського державного університету (нині – Санкт-Петербурзький державний університет).

Входження Миколи Васильовича у царину педагогіки відбулося після закінчення вищої школи. Так, першими посадами були: асистент, старший викладач кафедри марксизму-ленінізму Харківського інституту мистецтв (нині – Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського). У 1972–1974 рр. навчався у філософській аспірантурі Харківського інституту радіоелектроніки (нині – Харківський національний університет радіоелектроніки). З 1974 р. працює в Харківській державній академії культури. Пройшов шлях від старшого викладача до завідувача кафедри філософії та політології, проректора з наукової роботи (1980–1987, 1994–2006). М.В. Дяченко є автором понад 100 наукових праць, серед них – 4 наукові монографії. Автор і співавтор 8 підручників і навчальних посібників з філософських дисциплін, а також з методики та організації науково-дослідницької роботи студентів. Під його керівництвом захистилися 6 докторів та 6 кандидатів наук. За участю М.В. Дяченка у 2007–2008 рр. відбувалася підготовка проекту щодо впровадження в існуючу інфраструктуру нових галузей знань, зокрема культурології і соціальних комунікацій, у подальшому затвердженого Кабінетом Міністрів України. Як експерт з питань розвитку освіти і культури брав участь у розробці Регіональної комплексної програми соціально-економічного розвитку Харківської області «Харківщина–2010» (розділ «Культура і духовність»). З 2007 р. очолює спеціалізовану вчену раду Харківської державної академії культури із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями «Теорія та історія культури», «Українська культура». За цей період захищено 52 дисер­тації. На сьогодні є відповідальним редактором наукового фахового збірника «Культура України». Заслужений працівник культури України, Микола Васильович відзначений почесною грамотою виконкому Харківської міської ради, стипендією ім. В.Н. Каразіна (з гуманітарних наук) Харківської облдержадміністрації. Почесною відзнакою його нагороджено за діяльність щодо зміцнення творчих зв’язків між науковцями і митцями Харківської державної академії культури і Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського.