СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬІртищева Інна Олександрівна

Іртищева
Інна Олександрівна

Професор кафедри менеджменту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова


Доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Академії економічних наук України. І.О. Іртищева як досвідчений науковець усі свої знання, професіоналізм та любов до обраної справи спрямовує на організацію наукових досліджень студентів, власним прикладом заохочуючи до вивчення інноваційного розвитку АПК, менеджменту виробничої сфери, розвитку продуктивних сил, проблемних питань регіональної економіки. Народилася 29 грудня 1977 р. на Миколаївщині. Вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» здобувала у Миколаївській державній аграрній академії (нині – Миколаївський національний аграрний університет), після закінчення якої у 2000 р. отримала диплом з відзнакою. За роки навчання зарекомендувала себе талановитою і працелюбною студенткою, тому й трудовий шлях пов’язала з освітою і наукою: асистент, старший викладач, доцент альма-матер. Кандидатську дисертацію захистила у 2003 р.

Наступним етапом у професійному зростанні І.О. Іртищевої було навчання в докторантурі у Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України, де 7 вересня 2010 р. вона успішно захистила докторську дисертацію. Роботу на освітянській ниві продовжила у Миколаївському національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова на посаді професора кафедри менеджменту, де працює донині. Серед вихованців Інни Олександрівни – призери Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент і адміністрування», переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук. Дослідниця і сама є переможцем численних конкурсів: обласного конкурсу робіт молодих учених Миколаївської області в номінації «Економічні науки», «Кращий молодий науковець Національного університету кораблебудування 2010 року», за цикл робіт «Агропродовольча сфера Причорноморського регіону в контексті інноваційних трансформацій» нагороджена грамотою президії НАН України. Серйозну увагу учена приділяє опонуванню дисертацій, входить до складу спеціалізованої вченої ради, редакційних колегій 4 наукових видань, є членом Міжнародного союзу економіс- тів, Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників, Всеукраїнської громадської асоціації «Українська асоціація економістів-міжнародників». До наукової школи І.О. Іртищевої входять її учні, 1 доктор та 12 кандидатів економічних наук. За період науково-педагогічної діяльності нею опубліковано понад 200 наукових, навчально-методичних праць, з яких 15 монографій. За високий професіоналізм, відповідальне ставлення до обраної справи, плідну науково-педагогічну діяльність нагороджена грамотою Управління освіти і науки Миколаївської обл­держадміністрації, почесними грамотами Миколаївської обласної ради та обласної державної адміністрації. Життєвим кредо І.О. Іртищевої є слова професора Л.Т. Шевчук: «Один процент таланту та дев’яносто дев’ять праці і вперта наполегливість сторицею воздасться». Не менш важливою частиною життя Інни Олександрівни є її сім’я – два Олександри (батько та син), чоловік, мама.