СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬГуцуляк Григорій Дмитрович

Гуцуляк
Григорій Дмитрович

Завідувач Косівського сектора проблем гірського землекористування Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України


Член-кореспондент НААН України, доктор економічних наук, професор. Григорій Дмитрович – провідний науковець в галу­зі економічної екології. Запропонував принципово нову еколого-економічну концепцію організації раціонального аграрного землекористування та охорони ґрунтів Карпатського регіону, методологію і методику еколого-економічного обґрунтування землевпорядних і землеохоронних заходів та економічний механізм реалізації останніх в умовах реформування земельних відносин. Народився 23 червня 1946 р. у с. Новоселиця Івано-Франківської області. З 1969 до 1974 рр. навчався у Львівському сільськогосподарському інституті (нині – Львівський національний аграрний університет) на землевпорядному факультеті за спеціальністю «Інженер-землевпорядник». Трудову діяльність розпочав ще у студентські роки: у 1972–1984 рр. працював головним інже­нером-землевпорядником Косівського райвиконкому. Природні лідерські якості Г.Д. Гуцуляка та його організаторські здібності зумовили його плідну роботу на керівних посадах.

Так, упродовж 1984–1986 рр. обіймав посаду директора Кутського СПТУ-36, згодом три роки працював доцентом кафедри земельного кадастру Львівського сільськогосподарського інституту, а згодом – завідувачем відділу Закарпатського інституту агропромислового виробництва УААН. З 1993 до 1999 рр. – директор Прикарпатського відділення Інституту агроекології та біотехнології УААН, у 1999–2005 рр. – завідувач, з 2005??р. – головний науковий співробітник Косів­ського відділу проблем гірського землекористування Івано-Франківського інституту агро­промислового виробництва УААН. З 2012 р. Григорій Дмитрович є завідувачем Косівського сектора проблем гірського землекористування Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України. У 1982 р. захистив кандидатську, у 1992 р. – докторську дисертацію з економічних наук, вчене звання професора присвоєне у 2010 р. Вагомим внеском Г.Д. Гуцуляка в науку стало проведення ландшафтно-екологічного районування території України, здійсненого вперше. Воно стало важливою передумовою здійснення регіонального екологічного моніторингу та раціоналізації природокористування, зокрема, в аграрній сфері. За результатами досліджень в цілому опубліковано понад 150 наукових праць вченого, в тому числі 15 монографій, 1 підручник та 17 наукових праць навчально-методичного характеру. Під його керівництвом захистилися 4 кандидати наук. Григорій Гуцуляк – почесний землевпорядник України. За багаторічну сумлінну і плідну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок в аграрну науку, рішенням президії Української академії аграрних наук вченого нагороджено Почесною відзнакою УААН. Одружений, має доньку та двох синів. Життєве кредо Григорія Дмитровича – вислів Рене Декарта: «Ніколи і нічого не сприймай на віру…».