СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬГугля Олексій Григорович

Гугля
Олексій Григорович

Провідний науковий співробітник інституту фізики твердого тіла, матеріалознавства та технологій Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут»


Доктор технічних наук, кандидат фізико-математичних наук. Народився 29 жовтня 1947 р. у м. Вінниця. У 1972 р. закінчив фізико-технічний факультет Харківського національного університету і розпочав роботу у Харківському фізико-технічному інституті, де і працює донині. На етапах професійного становлення наукова діяльність О.Г. Гуглі була спрямована на експериментальне моделювання процесів розпухання у тонких плівках при їх бомбардуванні пучками високоенергетичних газових та металевих іонів. Він дослідив основні закономірності розвитку вакансійної та газ-вакансійної пористості, а також вплив різних домішок на пригнічення процесів розпухання у нікелі та його сплавах. У 90-х рр. організував науково-технічну фірму, співробітники якої зосередили діяльність на створенні дослідно-промислового іонно-імплантаційного устаткування і розробці технологій іонної обробки для поліпшення експлуатаційних характеристик різноманітних промислових инструментів.

Подальші наукові пошуки Олексія Григоровича – нанокристалічні нітридні структури на базі хрому та ванадію. Опанував нову для України технологію радіаційно-стимульованого осадження (ion beam assisted deposition), на базі якої було розроблене та створене експериментальне та дослідно-промислове устаткування. Довів, що наявність у цій технології високого рівня радіаційних пошкоджень кардинально змінює механізми зародження та росту кристалічних зерен і сприяє створенню наноструктурних матеріалів. Вперше в Україні дослідив вплив високоенергетичного іонного бомбардування на структурно-фазову стабільність нанокристалічних структур. Виявив, що наявність добре розвинутих міжзеренних границь створює умови для інтенсивної рекомбінації радіаційних дефектів і виведення імплантованих газових атомів, в результаті чого суттєво підвищується стійкість до радіаційних пошкоджень. В останні роки колектив інституту під керівництвом Олексія Григоровича активно працює над проблемами, пов’язаними зі створенням нанокристалічних матеріалів та вивченням їх радіаційної стабільності та поведінки в умовах інтенсивного накопичування газів, зокрема, водню. Ведеться розробка та створення на базі комплексних гідридів нанокристалічних твердотільних адсорбентів водню, здатних накопичувати водень у великих кількостях. Також досліджується поведінка нанокристалічних структур та дисперсних виділень в умовах опромінення металевими та газовими іонами. Цей напрямок орієнтований на розробку та дослідження трикомпонентних модельних композитних структур, вивчення радіаційної стійкості яких сприятиме прогнозуванню поведінки дисперсно-спрочнених сталей у реакторах 4 покоління та матеріалах першої стінки термоядерного реактора. О.Г. Гугля – автор понад 100 наукових публікацій, у тому числі 22 у провідних зарубіжних журналах, статей у двох монографіях, виданих за кордоном. Про самовіддану працю вченого свідчить його девіз: «Працюй завзято, а гроші наздоженуть (можливо!)».