СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬГріневич Юрій Якимович

Гріневич
Юрій Якимович

Головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії клінічної імунології Національного інституту раку МОЗ України


Доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Видатний український онкоімунолог, засновник науково-дослідної лабораторії клінічної імунології Національного інституту раку. Народився 5 вересня 1937 р. у с. Старина Петриківського району Гомельської області, Республіка Білорусь. У 1960 р. здобув вищу освіту у Київському медичному інституті (нині – Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця). Одразу був направлений на роботу до Хмельницької області головним лікарем смт Віньківці, однак професійне становлення розпочав з посади заступника головного лікаря, поєднуючи роботу з обов’язками епідеміолога Старокостянтинівського району. У 1961 р. обраний молодшим науковим співробітником лабораторії імунології Київського науково-дослідного інституту клінічної медицини ім. М.Д. Стражеска (нині – ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України»). Досліджував вплив порушень імунної системи в патогенезі ревматизму у поєднанні з хронічним тонзилітом, з цієї теми в 1968 р. захистив кандидатську дисертацію.

З 1970 р. – старший науковий співробітник лабораторії мікробіології та імунології Київського науково-дослідного інституту отоларингології (нині – Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка НАМН України). Наукова робота Ю.Я. Гріневича була пов’язана з дослідженням стану імунітету під час тонзилітів. У 1974–2008 рр. обіймав посаду заступника директора з наукової роботи Київського науково-дослідного рентгенорадіологічного і онкологічного інституту (нині – Національний інститут раку). У 1975 р. організував лабораторію клінічної імунології, яку очолював на громадських засадах, проводив дослідження, спрямовані на розробку нових і вдосконалення існуючих методів діагностики і лікування злоякісних новоутворень. Зробив вагомий внесок у розвиток наукового потенціалу інституту: захищено понад 50 докторських дисертацій; відкрито науково-дослідні відділення дитячої онкології, пухлин голови і шиї та системних пухлинних захворювань, Національний канцер-регістр України. Серед тем досліджень професора Ю.Я. Гріневича – імунобіологія тимуса та механізми формування протипухлинної резистентності при злоякісних і доброякісних пухлинах, опроміненні нейтронами, ретгенівськими променями. Під керівництвом Ю.Я. Гріневича захищено 4 докторських та 18 кандидатських дисертацій. Науковою школою опубліковано понад 530 наукових публікацій, отримано 14 свідоцтв і патентів. З 2008 р. – головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії клінічної імунології Національного інституту раку МОЗ України. Член редакційних колегій фахових видань, обраний членом Європейської асоціації дослідників раку (EACR). Самовіддана праця Юрія Якимовича на ниві збереження людського здоров’я відзначена численними нагородами, серед яких: почесні грамоти Київського рентгено-радіологічного і онкологічного інституту, МОЗ України, Президії АМН України, Національного інституту раку МОЗ України; нагрудні знаки «Відміннику охорони здоров’я», «Винахідник СРСР», «Подяка Голови Київської міської державної адміністрації»; ­медалі «До 1500-річчя Києва», «Ветеран праці». Одружений, має двох синів.