СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬДенисюк Володимир Антонович

Денисюк
Володимир Антонович

Старший науковий співробітник Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ІМЕНІ Г.М. Доброва НАН України


Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник. Народився 2 січня 1942 р. у м. Баку. Після закінчення Львівського політехнічного інституту (тепер – Національний університет «Львівська політехніка») працював технологом, очолював технологічне бюро на Київському заводі напівпровідникових приладів, наукову лабораторію у Київському НДІ мікроприладів. Входив до групи провідних учених країни в галузі неруйнівного контролю виробів мікроелектроніки і розробки дифузійних процесів, а також обіймав посаду заступника директора Центру фізико­хімічних досліджень і високоточних вимірювань. Був науковим керівником 28 НДДКР, опублікував близько 150 наукових статей, є автором близько 60 винаходів. За створення і впровадження винаходів Володимир Антонович нагороджений медалями ВДНГ СРСР.В останні 17 років наукова діяльність зосереджена на питаннях інноваційного розвитку економіки, зокрема: моделі та оцінки інноваційного розвитку економіки на національному

та регіональному рівнях; підвищення конкурентоспроможності країн та регіонів; розвиток науково­-виробничих та інноваційних кластерів; теоретичні питання економіки знань та науково­технологічного прогресу; інноваційна активність та інноваційність на етапах інноваційного процесу; інтелектуальна власність, відкриті інновації, міжнародний трансфер технологій, франчайзинг. В сфері економіки опублікував близько 100 наукових статей в  Україні та за кордоном, учасник багатьох міжнародних конференцій. У 1990­-х рр. В.А. Денисюк вивчав міжнародний досвід інноваційної діяльності. У рамках Євро­пейського проекту в 1998 р. Володимир Антонович отримав диплом менеджера інноваційного підприємства і пройшов стажування у Німеччині. З 1998 р. працював начальником управління Міністерства науки і технологій України, потім – заступником директора та начальником відділу державного підприємства, де займався трансфером технологій. У 2000 р. отримав кваліфікаційне свідоцтво експерта з питань оцінки нематеріальних активів. З 2001 р. працює в Центрі досліджень ­науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України. У 2003 році отримав атестат ВАК України про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «Економіка та управління науково-технічним прогресом». Був позаштатним консультантом Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти, як експерт залучався до розробки стратегій та завдань інноваційного розвитку економіки. За сумісництвом викладає в Університеті економіки та права «КРОК». У 2010 р. в рамках Програми ЄС отримав сертифікат тренера з інноваційного менеджменту. В.А. Денисюк був ініціатором розробки і запровадження державного статистичного обстеження створення та використання передових виробничих (високих) технологій та нанотехнологій. Науковець активно співпрацює з ученими-економістами Республіки Білорусь та Сербії.