СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬВоробйов Юрій Миколайович

Воробйов
Юрій Миколайович

Завідувач кафедри фінансів підприємств і страхування Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського


Доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, лауреат премії Автономної Республіки Крим в галузі освіти, заслужений працівник освіти Автономної Республіки Крим. Завдяки Юрію Миколайовичу студенти Націо- нальної академії природоохоронного і курортного будівництва та Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського отримали змогу вивчати фінансову науку. Успадкувавши потяг до науки від батьків і помноживши його на власну працелюбність і цілеспрямованість, Ю.М. Воробйов став досвідченим науковцем і педагогом економічної сфери. Народився 12 липня 1958 р. у м. Крюків Полтавської області у сім’ї службовців. Батько, Воробйов Микола Євгенійович, був відомим фахівцем у галузі агроботаніки, завідував кафедрою ботаніки Кримського сільськогосподарського інституту імені М.І. Калініна. Мати, Воробйова Надія Петрівна, працювала вчителем біології середньої школи. Дитинство і юність пройшли в Одеській області, у 1974 р. родина переїхала до Криму. Вищу освіту здобував у Кримському сільськогосподарському інституті, який успішно закінчив у 1980 р. за фахом «Економіка і організація сільськогосподарського виробництва». Вже в роки навчання захопився наукою, не­одноразово з доповідями виступав на студентських наукових конференціях, зокрема в інших містах колишнього СРСР, тож і трудову діяльність розпочав у стінах альма-матер. Так, з березня 1980 р. по грудень 1981 р. працював молодшим, а згодом і старшим науковим співробітником госпрозрахункової науково-дослідної лабораторії, з 1 вересня 1980 р. – асистентом кафедри економічної кібернетики Кримського сільськогосподарського інституту імені М.І. Калініна. У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію в галузі економіки, організації і управління аграрного виробництва. У 1990 р. був обраний доцентом кафедри. У 1992 р., у зв’язку з політичними та економічними змінами в країні, почав займатися фінансовою наукою. З 1996 р. продовжив роботу у Кримському інституті бізнесу, де створив і очолив кафедру фінансів, а також виконував обов’язки декана фінансово-облікового факультету Кримського інституту бізнесу. У листопаді 1999 р. перейшов до Кримської академії природоохоронного і курортного будівництва. Цільову докторантуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка достроково закінчив у 2003 р. До 2007 р. Юрій Миколайович був першим і єдиним доктором економічних наук в галузі фінансів в АР Крим. Першим його вагомим здобутком як доктора наук стало ініціювання та відкриття кафедри фінансів і кредиту у Кримській академії природоохо- ронного і курортного будівництва, яка у 2004 р. була перейменована в Національну академію природоохоронного і курортного будівництва. За рік, у 2005 р., з’явилася спеціальність «Фінанси», а Ю.М. Воробйов обійняв посаду професора новоствореної кафедри. З 2004 до 2012 рр. очолював кафедру фінансів і кредиту Національної академії природоохоронного та курортного будівництва, а з вересня 2012 р. працює завідувачем кафедри фінансів підприємств і страхування Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. У 2013 р. завдяки Юрію Миколайовичу в університеті було відкрито аспірантуру зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит». Напрямки діяльності Ю.М. Воробйова – наукові проблеми, пов’язані з вирішенням економічних питань розвитку матеріально-технічної бази сільгосппідприємств Криму; теоретико-методологічні, методичні і практичні питання, пов’язані з фінансовим забезпеченням розвитку економіки України і її регіонів, суб’єктів господарювання. Підготував 200 наукових і методичних робіт, у тому числі 10 монографій, 10 навчальних посібників, з яких 7 мають гриф МОН України.

За роки науково-педагогічної роботи Юрія Миколайовича підготовлені тисячі студентів: економісти і бухгалтери для сільського господарства, економісти і менеджери для виробництва і курортно-туристичної сфери Криму, фінансисти, банківські працівники, податківці – для установ фінансової системи Криму і України в цілому. Випускники працюють не тільки в Україні, Росії, Білорусії, Казахстані, а також у країнах далекого зарубіжжя, включаючи країни Євросоюзу, Ізраїль, США, Канаду тощо. Під його керівництвом захистили кандидатські ди­сертації 8 здобувачів. Юрій Миколайович – засновник і головний редактор наукового спеціалізованого журналу «Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції». З травня 2010 р. журнал входить до переліку наукових спеціалізованих видань України, де можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на отримання наукових ступенів доктора і кандидата наук в галузі економіки. З 2004 р. Ю.М. Воробйов щорічно бере участь в опонуванні кандидатських і докторських дисертацій, у ліцензуванні і акредитації спеціальності «Фінанси і кредит» в складах комісій Міністерства освіти і науки України. Є членом 2 спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, входить до складу Асоціації фінансистів України. За цикл навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів йому було присуджено премію Автономної Республіки Крим в галузі освіти. За значні досягнення в науковій і педагогічній роботі, підготовку студентів і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації – присвоєно звання заслуженого працівника освіти АР Крим. Крім того, Ю.М. Воробйов неодноразово нагороджувався почесними грамотами Міністерства освіти України і АР Крим, відзначений подякою Голови Верховної Ради АР Крим.

Юрій Миколайович активно бере участь в розробці та реалізації держбюджетних науково- дослідних програм з проблем державних фінансів. Результати виконання держбюджетних науково-дослідних програм успішно реалізовані в реальний і фінансовий сектори економіки України. Юрій Миколайович постійно здійснює науково-практичні консультації щодо впровадження в фінансово-банківську діяльність нових науково-методичних розробок, бере участь в розробці інвестиційних проектів для корпоративного бізнесу. Науку, як професію, обрала і дружина Юрія Миколайовича – Олена Іванівна, доктор економічних наук, професор кафедри фінансів і кредиту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, автор понад 110 наукових праць, у тому числі 4 особистих і 2 колективних монографій, 6 навчальних посібників. Крім науково-викладацької роботи Олена Іванівна багато часу витрачає на виховну роботу зі студентами, так як вважає, що фахівець з фінансів і кредиту повинен мати високі моральні якості, комунікабельність, уміння долати труднощі. За багаторічну плідну працю Олена Іванівна неодноразово нагороджувалася почесними грамотами Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим. Подружжя виховує доньку Катерину, нині студентку Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського за напрямом підготовки «Англійська філологія». Незважаючи на постійну зайнятість науково-викладацькою роботою Юрій Миколайович знаходить час для відпочинку зі своєю сім’єю. Успіх і визнання для Ю.М. Воробйова – у невтом­ній праці, недарма його життєвим кредо став вислів: «Шлях подолає той, хто цього бажає і активно працює».