СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬВовк Вікторія Яківна

Вовк
Вікторія Яківна

Професор кафедри економіки та фінансів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ


Доктор економічних наук, доцент, заслужений економіст України. «Тільки наявність мети приносить життю зміст і задоволення», – слова, що стали життєвим кредо для молодої української дослідниці економічної галузі Вікторії Вовк. Народилася В.Я. Вовк 4 лютого 1978 р. у Харкові. У рідному місті закінчила державний економічний університет та розпочала трудову діяльність на кафедрі банківської справи, пройшла шлях від викладача до доцента кафедри. З 2008 до 2011 рр. – завідувач кафедри фінансів і кредиту інституту права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ, після чого працювала доцентом кафедри економіки та фінансів цього закладу, завідувала лабораторією з проблем наукової організації навчального процесу. Нині є професором кафедри економіки та фінансів факультету права та масових комунікацій. Кандидатську дисертацію В.Я. Вовк захистила у 2004 р., а успішний захист докторської відбувся у 2012 р. У колі наукових інтересів – проблеми функціонування вітчизняного банківського сектора в умовах глобалізації фінансових ринків,

питання підвищення ефективності антикризового управління банківськими установами, проб­леми активізації взаємодії банківського і реального секторів економіки, питання підвищення конкурентоспроможності вітчизняних банків та банківської системи в цілому, проблеми забезпечення економічної безпеки держави. Підготувала понад 160 науково-методичних праць, у тому числі 5 монографій, 4 навчальні посібники. Є членом редакційної колегії журналу «Наше право». Під керівництвом Вікторії Яківни підготовлено та захищено 2  кандидатські дисертації, підготовлено призера Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом «Банківська справа». Нині керує підготовкою аспірантів та докторантів. Заслужений економіст України В.Я. Вовк відзначена грамотою Харківського міського голови, заохочувальною відзнакою та подякою голови Харківської обласної ради, іменною стипендією облдержадмінстрації в галузі науки і культури імені М.І. Туган-Барановського (з економіки). Переможець XIV обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Молодий науковець».