СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬВласенко Володимир Васильович

Власенко
Володимир Васильович

Завідувач кафедри технології переробки м’яса, молока та мікробіології Вінницького національного аграрного університету


Доктор біологічних наук, професор, академік Медико-технічної академії України та Нью-Йоркської академії наук, лауреат Міжнародної премії ООН. Народився 18 січня 1949 р. в с. Виноградне Муро­вано-Куриловецького району Вінницької області. В 1973 р. закінчив ветеринарний факультет Української сільськогосподарської академії за спеціальністю «Ветеринарія», здобув фах ветеринарного лікаря. Того ж року Володимир Власенко був призваний до армії. Військовій службі присвятив 20 років, закінчивши у 1993 р. у військовому званні полковника. Перебуваючи в лавах Радянської Армії, у 1987 р. захистив кандидатську дисертацію, у 1992 р. – докторську. У 1993 році В.В. Власенко став завідувачем кафедри мікробіології та технології переробки Вінницького національного аграрного університету. Тоді ж йому було присуджено вчене звання професора.

Наступного року Володимир Васильович очолює проблемну лабораторію з вивчення біології розвитку збудника туберкульозу, що відкрилася при кафедрі. Пізніше було відкрито й аспірантуру. Тоді ж розпочалося формування наукової школи професора В.В. Власенка. Напрямок наукової діяльності вченого – струк­турно-функціональна характеристика адап­тив­­них форм мікобактерій та нові підходи до удосконалення лабораторної діагностики тубер­ку­льозу. Науковий здобуток Володимира Вла­сенка складає 380 наукових праць, зокрема 5 моно­графій, 12 підручників для ВНЗ, 14 навчальних посібників. Він отримав 17 патентів, розробив та затвердив 4 технічні умови на виробництво біологічних препаратів. Під його керівництвом захищено 12  кандидатських та 5 докторських дисертацій. Міністерство охорони здоров’я України затвердило розроблені ним методи бактеріологічної діагностики туберкульозної інфекції до впровадження у медичній практиці на всій території України. Розробки наукової школи В.В. Власенка пройшли експертизу Всесвітньої організації охорони здоров’я та рекомендовані усім країнам світу для використання у національних програмах боротьби з туберкульозом. Отримано Євроазіатський патент на винахід. Під керівництвом професора В.В. Власенка виконується науково-дослідна робота за державними науковими темами: науково-методологічне обґрунтування мікобактеріальної безпеки продуктів харчування та побічних продуктів тваринництва; вивчення якості та безпеки продукції тваринництва при використанні кормових добавок. Професійні досягнення В.В. Власенка відзначені державними нагородами та грамотою Міністерства освіти і науки України, Золотою медаллю за активну участь у науково-дослідній діяльності та за просування перспективних напрямків у профілактиці захворювань та лікуванні тварин, присвоєно почесне звання «Відмінник освіти та науки України».