СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬВісковатова Тетяна Павлівна

Вісковатова
Тетяна Павлівна

Завідувач кафедри диференціальної та спеціальної психології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова


Доктор психологічних наук, професор, академік Української академії наук. Наукова діяльність Тетяни Павлівни Вісковатової як психолога бере початок із вивчення проб­лем затримки психічного розвитку, дитячого церебрального паралічу та аутизму. На сьогодні сферу її інтересів становить соціальна, загальна, юридична, вікова і педагогічна психологія, психологія фізичної культури і спорту. Народилася 9 травня 1943 р. у м. Майкоп Краснодарського краю (Росія). Здобула три вищих освіти з різних галузей знань: у 1964 р. закінчила філологічний факультет Адигейського державного педагогічного інституту, у 1986 р. – факультет психології Московського державного університету імені М.В. Ломоносова, а у 2008 р. – факультет правознавства Луганського національного юридичного університету імені Е.О. Дідоренка (м. Одеса). Трудову діяльність Т.П. Вісковатова розпочала на посаді вчителя англійської мови у м. Зугрес Донецької області.

Згодом виїхала до Росії і продовжила роботу на цій же посаді у м. Поронайськ Сахалінської області, через деякий час – у с. Хадабулак Читинської області. У Проблемній науково-дослідній лабораторії з вивчення хвороби Кашина-Бека при Читинському державному медичному інституті Тетяна Павлівна займалася науковими дослідженнями на посаді молодшого, а через деякий час старшого наукового співробітника. В результаті успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Порушення психічного розвитку у дітей з хворобою Кашина-Бека». Темою докторської дисер­тації обрала проблему генезису, діагностики і психолого-педагогічної корекції затримки психічного розвитку у дітей на прикладі несприятливого впливу природних та антропогенних чинників. Подальше наукове становлення проходила асистентом, старшим викладачем кафедри педагогіки і психології Читинського державного педагогічного інституту імені М.Г. Чернишевського. Доцентом, професором кафедри педагогіки і психології працювала вже в Україні, у Південноукраїнському державному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського у м. Одеса. З 2002 р. Т.П. Вісковатова є співробітником Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. На сьогодні – завідувач кафедри диференціальної та спеціальної психології Інституту математики, економіки і механіки. Тетяна Павлівна – автор понад 120 наукових праць, серед яких дві одноосібні монографії та дві, видані у співавторстві, чотири під її керівництвом. Є членом спеціалізованих вчених рад Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Нагороджена ювілейною медаллю за сумлінну працю в ознаменування 100-річчя з дня народження В.І. Леніна, медаллю «Ветеран праці», нагрудним знаком «Відмінник освіти України», а також відзнакою МВС України «За сприяння протидії правопорушенням у дитячому середовищі». Т.П. Вісковатова обрала непростий шлях у нау­ці, однак своїми дослідженнями вона переконує, що вихід є навіть із найскладніших ситуацій. Це підтверджує її життєве кредо: «Дорогу здолає той, хто йде».