СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬВініченко Ігор Іванович

Вініченко
Ігор Іванович

Завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпропетровського державного аграрного університету


Доктор економічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України. Плідна навчальна та наукова робота, підтримка високого статусу економічних професій на кафедрі економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпропетровського державного аграрного університету (ДДАУ) відбувається під керівництвом Ігоря Івановича Вініченка, який, у свою чергу, постійно слідкує за змінами в галузі, збагачуючи українську економічну науку власними дослідженнями. Народився 20 червня 1966 р. у с. Семенівка Дніпропетровської області. На зміну рокам студентства прийшло наукове становлення: у 1989 р. з відзнакою закінчив економічний факультет Дніпропетровського сільськогосподарського інституту (нині – ДДАУ) і залишився працювати асистентом кафедри економіки. У 1994 р. в альма-матер закінчив аспірантуру за спеціальністю «Політична економія» та захистив кандидатську дисертацію.

З 1995 р. обіймав посаду доцента, а з 2010 р. завідує кафедрою економічної теорії та економіки сільського господарства. У 2011 р. захистив докторську дисертацію. Сферою наукових зацікавлень Ігоря Івановича є вивчення процесу формування та забезпечення ефективної інвестиційної діяльності аграрних підприємств України. Ним опубліковано понад 100 наукових праць і підготовлено 5 кандидатів економічних наук та 2 доктори наук з державного управління. Світ побачили 9 навчальних посібників, затверджених МОНмолодьспорту України для ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації та 2 моногра­фії «Інвестиційна діяльність аграрних підприємств», «Ринок, його елементи та їх взаємодія». За результатами досліджень розроблено систему управління інвестиційною діяльністю аграрних підприємств, удосконалено методичні рекомендації щодо розробки та реалізації інвестиційних проектів в аграрному виробництві. Під керівництвом І.І.??Вініченка функціонує наукова школа «Конкурентоспроможність аграрних формувань», діяльність якої пов’язана з вивченням генезису існуючих організаційно-правових форм господарювання та розробці парадигми стратегічного розвитку аграрного сектора економіки України. Науковець багато років працює в складі навчально-методичної комісії із заочної форми навчання Міністерства аграрної політики та продовольства України, є членом спеціалізованої вченої ради ДДАУ із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», виконавцем міжнародних проектів з університетами Німеччини, Іспанії, Італії та Болгарії. У 2011 р. обраний академіком АН ВО України. За результатами навчально-наукової та громадської діяльності, спрямованої на підготовку висококваліфікованих фахівців і створення потужного інтелектуального потенціалу України Ігор Іванович нагороджений знаком «Відмінник аграрної освіти і науки», а також трудовою відзнакою «Знак Пошани». Одружений, має сина і доньку.