СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬГалецький Леонід Станіславович

Галецький
Леонід Станіславович

Завідувач відділу геології корисних копалин Інституту геологічних наук НАН України


Доктор геолого-мінералогічних наук, професор, академік Академії гірничих наук України. Більш ніж піввікова діяльність Л.С. Галецького пов’язана з дослідженням геології та металогенії України, вивченням та реалізацією мінеральних ресурсів країни. Вчений розробив теоретичні й методологічні основи металогенічного аналізу докембрію, уперше у світовій геологічній практиці виділив нові типи рідкіснометалевих рудних формацій і виявив їх родовища в межах Українського щита. Народився 21 червня 1935 р. у м. Житомир. Випускник Київського геологорозвідувального технікуму та Всесоюзного політехнічного інституту. З 1953 до 1968 рр. пройшов шлях від техніка-геолога до головного геолога польових геологічних партій та експедицій, згодом обій­мав посаду керівника центральних геохімічної та металогенічної партій.

У 1980–1997 рр. – головний геолог Міністерства геології УРСР, директор геологічного підприємства «Геопрогноз». З 1997 р. очолює відділ геології корисних копалин Інституту геологічних наук НАН України. Л.С. Галецький розвиває нові напрями: розробка багатофакторних моделей розвитку земної кори, виділення нової планетарної геодинамічної системи мегазон активізації «Геотранс», визначення умов рудоконцентрації. Працює над виділенням основних рудоносних структур території України: зон активізації, шовних структур, тектонічних вузлів. В останні роки під керівництвом Л.С. Галецького створений унікальний геологічний твір – атлас «Геологія і корисні копалини України», який одержав міжнародне визнання, зокрема його англійська версія, видана у 2007 р. в Торонто. Наразі тривають дослідження по металогенії України. Леонід Станіславович – член вченої ради та спецради Інституту геологічних наук НАН Украї­ни та член спецради Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Входить до редколегії «Геологічного журналу» та видання «Геолог України». Автор 445 наукових праць, серед яких 10 монографій. Під науковим керівництвом професора Галецького Л.С. підготовлено 7 докторів та 15 кандидатів геолого-мінералогічних наук. У 2007 р. Міжнародна дирекція експертів США присвоїла Л.С. Галецькому звання міжнародного експерта в галузі геології та мінеральних ресурсів. Роботи Леоніда Станіславовича відзначені високими вітчизняними орденами та преміями УРСР, СРСР та України. Науковець має велику родину: дружина Тереза Михайлівна – лікар, кандидат медичних наук, син Олег – геолог, син Олександр – директор туристичного агентства «Вітрина подорожей», син Володимир – менеджер міжнародної транспортної компанії «Компас». Молодші сини – близнюки. Виховує онуків Даниїла, Михайлика й Аліну. Життєве кредо: «Любов, краса та добро врятують світ; віддавати краще, ніж брати; жити в злаго­ді із собою».