СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБасс Валентин Петрович

Басс
Валентин Петрович

Завідувач відділу динаміки розрідженого газу Інституту технічної механіки НАН України і ДКАУ


Доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Питання, які стосуються космічного простору, завжди будуть актуальними для науки, що нині підтверджує розвиток ракетно-космічної галузі, застосування інноваційних розробок під час будівництва спеціальних установок та літальних апаратів. Валентин Петрович Басс зробив свій особистий внесок у розвиток гідроаеродинаміки. Народився 13 липня 1943 р. у с. Долгінцеве (нині – у складі м. Кривий Ріг Дніпропетровської області). Вищу освіту здобув у Дніпропетровському національному університеті, який успішно закінчив у 1969 р. В Інституті технічної механіки НАН України і ДКАУ працює з 1968 р. Наукова діяльність Валентина Петровича зосереджена на дослідженні динаміки розрідженого газу, молекулярної газової динаміки, надзвукової аеродинаміки та теплообміну космічних апаратів, супутниковій фотометрії. За результатами роботи вчений опублікував понад 160 наукових праць, у тому числі 4 монографії і 1 навчально-методичний посібник.

За безпосередньої участі В.П. Басса в Інституті технічної механіки НАН України спільно з ДКБ «Південне» вирішувався комплекс завдань з аеродинамічного забезпечення міжнародного проекту «Венера-Галлей», а також проводилось вивчення аеродинаміки і теплообміну виробів бойової ракетної і ракетно-космічної техніки при русі у верхніх шарах атмосфери. Вперше у розрахунковій практиці було досліджено аерогазодинамічні особливості надзвукового обтікання космічного апарата «Вега» (відносна швидкість – 80 км/с) газопиловим потоком. Результати досліджень у подальшому використовувались для вибору траєкторії польоту та режимів роботи систем орієнтації і стабілізації космічного апарата в атмосфері комети Галлея (В. Ковтуненко, В. Басс, Ю. Рижов, В. Бразинський, В. Карягін та ін.). Також було здійснено космічний експеримент «Варіація», у процесі якого з борту космічного апарата «Ресурс-Ф» на навколоземній орбіті відокремлювалося три пари пасивних еталонних штучних супутників Землі «ПІОН». Результати експерименту дозволили вивчити варіації щільності атмосфери на висотах 300 км над поверхнею Землі і значно уточнити аеродинамічні та балістичні характеристики багатьох космічних апаратів (В. Басс, В. Анісімов, Ю. Тарасов, І. Комісаров та ін.). Під керівництвом Валентина Петровича на ос­но­ві теоретичних, чисельних та експе­ри­менталь­них досліджень побудовані нові фізичні і математичні моделі формування власної зовнішньої атмосфери космічних апаратів. Створено вакуумну аеродинамічну установку ВАУ?2М, яка увійшла до переліку унікальних об’єктів ракетно-космічної галузі Україні. Завдяки установці отримано ряд фундаментальних результатів щодо взаємодії надзвукових потоків розрідженого газу з обтічними поверхнями. У межах педагогічної діяльності В.П. Басс є членом спеціалізованої вченої ради при Дніпропетровському національному університеті з присудження вчених ступенів доктора і кандидата фізико-математичних та технічних наук. Ґрунтовні наукові дослідження Валентина Петровича відзначені Державною премією України в галузі науки і техніки, премією НАН України імені академіка М.К. Янгеля. Науковець також нагороджений медаллю В.М. Ковтуненко «За заслуги перед отечественной космонавтикой».