СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБарковський Дмитро Євгенович

Барковський
Дмитро Євгенович

Доцент кафедри акушерства, гінекології та репродуктивної медицини факультету післядипломної освіти Запорізького державного медичного університету


Доктор медичних наук, доцент. Дмитро Барковський народився 13 серпня 1968 р. у м. Токмак Запорізької області. З відзнакою у 1985 р. закінчив медичний факультет Запорізького медичного інституту (нині ЗДМУ – Запорізький державний медичний університет) і продовжив науковий пошук за обраним фахом: успішно захистив кандидатську та докторську дисертації при Харківському медичному університеті МОЗ України. Упродовж 1998–2003 рр. обіймав посаду поза­штатного обласного спеціаліста з ультразвукової діагностики в акушерстві і гінекології при Запорізькій облдержадміністрації. З 1999 р. працює в альма-матер, на сьогодні є доцентом кафедри акушерства, гінекології та репродуктивної медицини факультету післядипломної освіти. Коло наукових інтересів Дмитра Євгеновича становлять HLA-система та нейроімуноендокринна система вагітної при фізіологічному та патологічному перебігу вагітності, діагностика та лікування порушень фетоплацентарного комплексу, ультразвукова діагностика, ендоскопічні методи діагностики та лікування в гінекології, вагінальна хірургія та урогінекологія.

Він є відповідальним виконавцем 3 науково-дослідних робіт кафедри. На основі роботи «Адаптація, імунітет і ендокринна регуляція організму жінки під час та поза вагітності при наявності екстрагенітальних захворювань, ускладнень вагітності та пологів» захищено 2 докторські та 6 кандидатських дисертацій. За результатами досліджень у 2002–2003 рр. вперше в Запорізькій області було впроваджено методику трансабдомінального генетичного амніоцентезу та екстракорпорального запліднення і виконано низку гінекологічних оперативних втручань. Загальний науковий доробок Д.Є. Барковського налічує понад 110 наукових праць, 3 деклараційні патенти та 5 галузевих нововведень. У спів­авторстві видано підручник «Гінекологія» для лікарів-інтернів. У 2003 р. цикл наукових праць Дмитра Євгеновича був удостоєний премії Президента України для молодих учених, а проявлена професійна майстерність під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в с. Новобогданівка відзначена Почесною грамотою Запорізької облдержадміністрації. Одружений, має трьох дітей. Відданість Дмитра Євгеновича обраній справі підтверджує його життєве кредо: «Светя другим – сгораю сам».