СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБаранецький Григорій Григорович

Баранецький
Григорій Григорович

Професор кафедри анатомії та фізіології людини Львівського державного університету фізичної культури


Доктор біологічних наук, професор, академік Академії лісівничих наук України. Григорій Баранецький, будучи вірним сином своєї Батьківщини, нині примножує славу рідного краю науковими досягненнями. Його наукова і трудова діяльність пов’язана з системою Академії наук України, Національним медичним університетом ім. Данила Галицького, Національним лісотехнічним університетом та Львівським державним університетом фізичної культури. Народився 12 листопада 1942 р. у с. Кульчиці Самбірського району Львівської області. У 1944 р. загинули батьки і Григорій Григорович залишився круглим сиротою. Рідне село нау­ковця відоме історичними постатями, адже тут народились три гетьмани – Петро Конашевич Сагайдачний (гетьман України), Марко Жмайло (гетьман Запорозького козацтва) та Іван Сулима (гетьман війська Запорозького козацтва). Також родом із Кульчиць Герой Відня Юрій Шелестович-Кульчицький, який зумів пройти турецьку облогу і повідомити про важкий стан захисників Відня та необхідність швидкого наступу союзного війська.

Крім того, австрійці завдячують Юрію Кульчицькому знаменитою віденською кавою. Можливо, в майбутній історії України серед цих прізвищ будуть називати й Григорія Баранецького. Серед українських науковців, котрі народилися у Кульчицях – 5 докторів наук, професорів, зокрема Іван Тарасович Гут – професор Оксфордського університету. У 1964 р. Григорій Григорович з відзнакою закінчив Національний лісотехнічний університет. У 1973 р. захистив кандидатську, а в 1982 р. – докторську дисертації. Напрями досліджень вченого охоплюють хімічну взаємодію організмів на різних рівнях організації живого, починаючи з молекулярного; механізми алелопатії, генетику людини, генетичні маркери людини, генетику спорту. На основі алелопатичних особливостей уперше експериментально доведено необхідність раціональної зміни лісових деревних порід. Доведена участь екзаметаболітів у регуляції активності генів, відкрито три нових механізми алелопатії. Професор Баранецький Г.Г. створив три нау­кових лабораторії з вивчення проблем алелопатії, генетичної інженерії та біотехнології. За результатами його досліджень опубліковано понад 300 наукових праць, з яких 6 монографій, 7 підручників та посібників. У 1978–1990 рр. Григорій Григорович був членом експертної комісії ВАК СРСР. З 2008 до 2012 рр. входив до складу експертної ради Вищої атестаційної комісії України. Є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисер­тацій, займається підготовкою молодого покоління науковців. Під його керівництвом захистилися 11 кандидатів наук. Упродовж 1980–1992 рр. обіймав посаду декана факультету лісового господарства і дизайну Національного лісотехнічного університету. Сьогодні працює професором кафедри анатомії та фізіології людини Львівського державного університету фізичної культури, в якому викладає курси фізіології й морфології людини та генетику спорту. Життєве кредо Григорія Баранецького: «Щасли­вий той, хто знайшов своє покликання в житті».