СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБанахевич Юрій Володимирович

Банахевич
Юрій Володимирович

Начальник відділу експлуатації лінійної частини магістральних газопроводів Департаменту транспортування газу ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» НАК «Нафтогаз України»


Доктор технічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Української нафтогазової академії. Юрій Володимирович Банахевич – представник відомої в Україні наукової школи професора Осадчука Василя Антоновича, в якій розвиваються та продовжуються дослідження зі створення нових високоефективних технологій реновації магістральних трубопроводів і приладів діагностування стану металу конструкцій та споруд. Народився 2 лютого 1958 р. у м. Борислав Львівської області. В Івано-Франківському інституті наф­ти і газу (нині – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу) навчався за спеціальністю «Проектування та експлуатація нафтогазопроводів, газосховищ і нафтобаз». За направленням у 1980 р. розпочав трудову діяльність в Управлінні магістральних газопроводів (УМГ) «Львівтрансгаз», де пройшов становлення від машиніста технологічних компресорів до головного інженера Бібрського лінійного управління магістральних газопроводів.

У 1993 р. був переведений до апарату управління УМГ «Львівтранс­газ» на посаду начальника виробничого відділу з експлуатації лінійної частини магістральних газопроводів і газорозподільних станцій. З 2008 р. Ю.В. Банахевич працює в апараті управління ПАТ «УКРТРАНС­ГАЗ», на сьогодні обіймає посаду начальника відділу експлуатації лінійної частини магістральних газопроводів Департаменту транспортування газу ПАТ «УКРТРАНС­ГАЗ». Наукова робота Юрія Володимировича спрямована на забезпечення міцності, цілісності, безпеки експлуатації, надійності та відновлення проектних параметрів трубопровідного транспорту України в реальних умовах експлуатації. В його авторському доробку – понад 150 публікацій, в тому числі 4 монографії. Має також понад 20 патентів України на винаходи і один міжнародний патент. Співавтор багатьох нормативних документів, методик та настанов щодо експлуатації трубопровідного транспорту України, учасник багатьох міжнародних наукових форумів. Ю.В. Банахевич за результатами наукових досліджень сформував стратегію циклічної міцності та продовження ресурсу трубопровідного транс­порту; розробив наукові основи оцінки міцності та довговічності трубопровідного транспорту, його діагностики та методів обчислення залишкового ресурсу експлуатації, а також стратегію цілісності трубопровідних систем та її впровадження у виробництво; розробив та впровадив високотехнологічне обладнання для заміни протикорозійного покриття металевих конструкцій. Вчений є членом редколегій ряду науково-технічних видань, членом спеціалізованої вченої ради з присудження вчених звань докторів та кандидатів технічних наук при ІФНТУНГ. За вагомі наукові досягнення нагороджений відзнаками й грамотами ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», філії УМГ «Львівтрансгаз», золотою медаллю Української нафтогазової академії. З дружиною Марією Миколаївною Юрій Володимирович виховав синів Романа та Андрія, має онучку Вікторію. Життєве кредо науковця: «Чесність і порядність понад усе».