СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬМаласай Віктор Михайлович
Маласай
Віктор Михайлович
Заступник начальника Української державної
насіннєвої інспекції — державний інспектор України
з насінництва, заслужений працівник сільського
господарства, кандидат сільськогосподарських наук

Віктор Михайлович Маласай народився 21 червня 1950 року в с. Перещепино Новомосковського району Дніпропетровської області. 1973 року закінчив Дніпропетровський сільськогосподарський інститут, за фахом вчений-агроном. Працював за спеціальністю спершу на посаді агронома із захисту рослин у радгоспі «Жданівський», згодом обіймав посади головного агронома з насінництва багаторічних трав Київського обласного управління сільського господарства, головного агронома Київського шовкотресту, начальника Київської обласної державної насіннєвої інспекції. Від 1990 року Віктор Маласай очолює Українську державну насіннєву інспекцію, що контролює вирощування насіння в господарствах, його збирання і післязбиральну обробку, зберігання і посів. Зусиллями її керівника Українська державна насіннєва інспекція акредитована 1998 року як Орган із сертифікації насіння сільськогосподарських культур в системі УкрСЕРПО і увійшла повноважним членом до Міжнародної асоціації з контролю якості насіння (ISTA).

Урядовою постановою Віктор Маласай призначений повноважним представником Кабінету Міністрів України у цій міжнародній установі. Також варто зазначити, що в Українській державній насіннєвій інспекції створено лабораторію з оцінки якості насіння, яка відповідає міжнародним вимогам і сприяє насіннєвій інспекції здійснювати контроль за дотриманням господарствами та організаціями державних стандартів на сортові і посівні якості насіння та проводити арбітражні і судові експертизи. Організації ефективної та якісної діяльності Держнасінінспекції сприяли особисті якості її керівника, адже Віктор Маласай — високоосвічений фахівець, сумлінний, дисциплінований працівник, ініціативний, вимогливий і самокритичний керівник, посідає чільне місце серед провідних українських фахівців державного рівня у галузі формування аграрної політики у сфері насінництва. Віктор Михайлович — широковідомий вчений-насіннєзнавець. У його доробку 47 вагомих наукових праць, серед яких розділ у навчальному посібнику «Оцінка якості насіння польових культур», монографія з насінництва овочевих та баштанних культур, науково-практичне видання «Довідник з насінництва овочевих і баштанних культур», а також патент на винахід «Спосіб визначення сортових якостей наднормативно уражених твердою сажкою посівів озимої пшениці та спосіб збереження сортових та посівних якостей насіння». Крім того, він є ініціатором і основним розробником законів України «Про насіння» (1993 р.), «Про насіння і садивний матеріал» (2002 р.), постанов Кабінету Міністрів України та низки інших нормативно-правових документів, зокрема Державних стандартів України: ДСТУ 2240-93 «Насіння сільськогосподарських культур. Сортові та посівні якості. Технічні умови» та ДСТУ 4138-2002 «Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості». За значний внесок у розвиток галузі Віктор Маласай неодноразово нагороджений. Зокрема, його удостоєно бронзової медалі ВДНГ СРСР (1985 р.), знаку «Золотий колос» Центрального Комітету ВЛКСМ (1985 р.), Срібного хреста козацької слави (2005 р.), Лицарського Хреста Заслуги ІV ступеня (2005 р.), Золотого хреста козацької слави (2005 р.), ордена «За корисну працю» (2006 р.), ордена «Дружба» (Німеччина, 2006 р.). Також він був дипломантом загальноукраїнського видавничого проекту «Україна аграрна» та дипломантом загально-українського проекту «Екологія та природні багатства України».