СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬМанцуров Iгор Германович
Манцуров
Iгор Германович
Директор Науково-дослідного економічного
інституту Міністерства економіки України,доктор
економічних наук, професор

Серед вітчизняних вчених у галузі статистики чільне місце належить Ігорю Германовичу Манцурову, здобутки якого у сфері світової економіки, статистики, міжнародної міграції, інституційних перетворень, фінансового регулювання національних економік високо поціновані не лише в Україні, але й за її межами. Ігор Германович народився 4 липня 1953 року у м. Запоріжжі в родині службовця. Його дід ще до війни очолював кафедру економіки Ленінградського фінансово-економічного інсти-туту. Батько — відомий український вчений-економіст, а мати — відповідальний працівник Державного комітету України з цін. Дочка та син також економісти за спеціальністю. У 1970 році вступив до Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана на обліково-економічний факультет за спеціальністю «Статистика». У 1980 році захистив кандидатську дисертацію і працював на посадах доцента та завідувача кафедрою Київського інституту народного господарства.

1987 року за рішенням уряду колишнього Радянського Союзу Ігор Манцуров був відряджений до Республіки Мозамбік, де заснував і очолив департамент статистики Інституту Африканських досліджень, створивши національну наукову школу прикладної статистики. 1989 року Ігор Манцуров отримав відрядження до Організації Об’єднаних Націй. Працюючи в її спеціалізованих агенціях, розробляв та реалізовував програми розвитку національних економік миротворчих місій ООН в Республіці Мозамбік, Анголі, Ліберії та країнах Великих Озер Африки. 1997 року на прохання Міжурядового Комітету країн Південно-Африканського союзу з економічного розвитку (SADEC) Рада Безпеки ООН призначила Ігоря Манцурова на посаду регіонального координатора Програм розвитку національних економік Міжнародної організації з міграції в 14 країнах SADEC. Завдяки його діяльності відсталі країни цього регіону пеетворилися у співтовариство, що динамічно та пропорційно розвивається. 1999 року Ігор Манцуров переведений в Східноєвропейський Департамент Міжнародної організації з міграції. Заснував і очолив Дипломатичну місію Міжнародної організації з міграції в Республіці Білорусь. Від часу бойових дій в Югославії І.Г. Манцурова призначено керувати Координаційною місією Програми розвитку ООН-МОМ на Балканах. Відтоді — міжнародний експерт з проблем розвитку національних економік та інституційних перетворень Міжнародної організації з міграції та Організації Об’єднаних Націй. Повернувшись в Україну, Ігор Германович очолив проект Світового Банку з розвитку приватного сектора в Україні, спрямованого на створення нових інституційних механізмів управління національною економікою, запровадження ефективної регуляторної політики. 2005 року Ігор Манцуров захистив докторську дисертацію «Методологія статистичного оцінювання економічного зростання та конкурентноспроможності країн». Нині в його доробку понад 150 наукових та науково-методичних праць. Під керівництвом професора І.Г. Манцурова підготовлено декілька докторів та кандидатів наук у напрямі сформованої ним наукової школи статистичного дослідження складних економічних і соціальних систем та інформаційно-аналітичного забезпечення управління цими системами. Він є членом спеціалізованих вчених рад із захисту дисерта-цій, членом експертних рад з економіки ВАК та ДАК України, членом Колегії Міністерства економіки України.