СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬМакогон Юрій Володимирович
Макогон
Юрій Володимирович
Завідувач кафедри «Міжнародна економіка»
Донецького національного університету, завідувач
сектора Інституту економіки промисловості
 НАН України, директор Регіонального філіалу
Національного інституту стратегічних досліджень
в м. Донецьку, доктор економічних наук, професор,
академік Академії економічних наук України,
заслужений діяч науки та техніки України

Народився 14 червня 1947 року у м.Краматорську Донецької області. З 1965 по 1970 роки навчався у Краматорському індустріальному інституті за фахом «Машини і технологія обробки металів тиском», одержав диплом інженера-механіка. У період 1976–1980 років перебував на поса­ді начальника механо-складального цеху на ви­роб­ничому об’єднанні «Донецькгірмаш». Потім пра­цю­вав начальником дослідницького виробництва спеціального конструкторсько-техно­ло­гічного бюро Донецького дослідницького за­воду технологічного обладнання. З 1982 по 1989 роки працював начальником виробництва, начальником планово-економічного відділу, головним економістом Ясиноватського машзаводу ім. 60-річчя СРСР.

Кандидатську дисертацію «Організація та уп­ра­в­ління дослідницьким виробництвом на під­при­ємствах машинобудування» зихистив 1987 року. З 1988 по 1994 роки працював начальником відділу зовнішньоекономічних зв’язків Донецького обласного управління статистики. У 1994 році захистив докторську дисертацію «Механізм регулювання  зовнішньоекономічної діяльності підприємств та організацій на регіо­нальному рівні», одержав звання професора у 1996 році. Юрій Володимирович викладає в провідних вузах м. Донецька від 1988 року, а з 1994 року завідує кафедрою «Управління трудовими ресурсами», 1995 року очолив кафедру «Міжнародна економіка». Професор Ю.В. Макогон — провідний вчений у галузі міжнародної та світової економіки. Зробив істотний внесок у розвиток економічної науки шляхом вирішення актуальних проблем зовнішньоекономічної діяльності на регіо­наль­ному та загальнодержавному рівнях, а саме створення та особливості функціонування спеціаль-них (вільних) економічних зон, інноваційних структур та економічний аналіз інтеграційних процесів на теренах СНД й близького зарубіжжя, зокрема Організації чорноморського економічного співробітництва та ГУАМ. Автор понад 500 наукових та 150 навчально-методичних публікацій, має 13 авторських сві­доцтв, є автором та співавтором 20 монографій. Під керівництвом Юрія Володимировича підготовлено 40 кандидатів та 5 докторів еконо­мічних наук. Професора Ю.В. Макогона нагороджено Золо­то­ю медаллю ім. М.І. Туган-Барановського (2002 р.), почесною нагородою «Золотий Скіф» («Пальма Мерцалова»), міжнародною нагородою «Орден Сократа» (Велика Британія, 1999 р.), орденом Ломоносова (2008 р.), медалями «За сприяння в охороні Державного кордону України» (2009 р.), «За доблесну працю» (1970 р.), «Захисник Вітчизни» (1999 р.) та численними ювілейними медалями Радянського Союзу та України. Він є повним кавалером знака «Шахтарська слава» 3 ступенів (2007р.). У 2003 році Ю.В. Макогона обрано почесним членом Академічної Ради господарської Академії ім. Д.Ценова (Болгарія). З 2007 року є Почесним доктором Донбаської державної машинобудівної академії та Почесним професором Донецького державного університету управління. 2010 року нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України. Юрій Володимирович одружений і має двох синів. Життєве кредо: «Бороться и искать, найти и не сдаваться».