СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКошкін Костянтин Вікторович
Кошкін
Костянтин Вікторович
Директор Інституту комп’ютерних та інженерно-
технологічних наук Національного університету
кораблебудування імені адмірала Макарова,
завідувач кафедри інформаційних керованих
систем та технологій, доктор технічних наук,
професор, академік Академії наук суднобудування
України, академік Міжнародної академії морських
наук, технологій та інновацій, член Королівського
інституту корабельної архітектури (Велика Британія),
заслужений діяч науки і техніки України

Народився Кошкін Костянтин Вікторович 8 жовтня 1953 року в м. Армавір Краснодарського краю (Росія). У 1971 році закінчив машинобудівний факультет Миколаївського кораблебудівного інституту імені адмірала С. Й. Макарова (нині– Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова) та продовжив працювати на науковій ниві. Спершу був асистентом Національного університету корабле-будування, старшим викладачем, доцентом кафедри. У 1987–2004 рр. очолював кафедру інформаційних технологій. У період 1997–2005 років — декан, директор кораблебудівного інституту. Нині К.В. Кошкін очолює Інститут комп’ютерних та інженерно-технологічних наук у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. З 2006 року також завідує кафедрою інформаційних керованих систем та технологій, основним науковим напрямом якої є управління проектами та програмами реструктуризації і розвитку промислових підприємств, розробка та впровадження сучасних інформаційних технологій.

З середини 90-х років учений зосереджує свою увагу на дослідженнях у галузі управління проектами та програмами, які спрямовані на покращення ефективності існуючих підприємств і створення конкурентноздатних виробництв з використанням сучасних інформаційних технологій. Костянтин Вікторович захистив першу в Україні дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю «Управління проектами та розвиток виробництва». Професор К.В Кошкін опублікував понад 230 науково-методичних праць, з них 2 підручника, 8 монографій та 8 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. Серед основних публікацій слід відзначити підручники «Основи дискретної математики», «Управління проектами та програмами» (2010р.) і монографії «Организация компьютеризированных интегрированных производств в судостроении» (1997 р.), «Алгоритмическое обеспечение управления проектами виртуальных производств в судостроении» (2001 р.), «Математические основы управления проектами наукоемких производств» (2006 р.), «Інноваційні технології проектування та побудови суден і засобів океанотехніки» (у співавт., 2009 р.), «Механизмы управления проектами и программами регионального и отраслевого развития» (у співавт., 2010 р.). Навчальні посібники «Компьютеризированные интегрированные производства в судостроении» (у співавт., 2005 р.) та «Информационные технологии в управлении проектами» (співавт., 2010 р.) мають гриф Міністерства освіти і науки України. Під науковим керівництвом К.В. Кошкіна захи­щені 1 докторська та 4 кандидатських дисертацій. Кошкін Костянтин Вікторович — голова Мико­лаївського осередку Української асоціації управління проектами, заступник голови Спеціалізованої вченої ради, член експертних рад ВАК і ДАК України. Науковець у 2007 році нагороджений нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення». Костянтин Вікторович одружений. Свій невичерпний ентузіазм і мудрість у вирішенні складних питань черпає з улюбленого вислову: «Дай мені, Боже, сил змінити те, що можливо змінити, і дай розуму, щоб не змінювати те, що змінити неможливо».