СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКрижановський Ярослав Йосипович
Крижановський
Ярослав Йосипович
Завідувач кафедри загальної хірургії №2 з курсом
військово-польової хірургії Національного
медичного університету ім. О.О. Богомольця,
доктор медичних наук, професор, академік
Академії наук вищої освіти України, заслужений
працівник народної освіти України, Відмінник
охорони здоров’я, Винахідник СРСР

Відомий вчений і талановитий хірург народився в м. Бучачі на Тернопільщині. Знання, набуті в середній школі, стали міцним фундаментом для вступу до Станіславського (нині Івано-Франківського) медичного інституту. Ще в студентські роки Ярослав Йосипович проявив інтерес до хірургії та привернув увагу викладачів своїми здібностями і працьовитістю. Після закінчення з відзнакою медичного інституту в 1955 році почав працювати викладачем Бучацького медичного училища та ординатором-хірургом міжрайонної лікарні, а згодом і заступником головного лікаря з поліклінічної роботи. Саме в цей період молодий хірург набуває досвіду самостійної праці, оволодіває ургентними операціями, успішно оперує на органах черевної порожнини, сечостатевої системи, з приводу політравми та ін.
У 1961 році Я.Й. Крижановський вступає до аспірантури при кафедрі ортопедії і травматології Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця.

Достроково виконує і успішно захищає кандидатську дисертацію «Оперативне лікування вродженого вивиху стегна у підлітків і дорослих». Глибокий науковий пошук, величезна клінічна праця завершуються у 1979 році успішним захистом докторської дисертації «Оперативне лікування переломів і псевдоартрозів шийки стегна», у якій відпрацьовані власні методики на рівні винаходів. Ярослав Йосипович у 1964 році обирається асистентом, а з 1970 року — доцентом цієї ж кафедри. У 1981 році переходить працювати доцентом на кафедру хірургічних хвороб санітарно-гігієнічного факультету, де викладає військово-польову хірургію і очолює клініку ортопедії і травматології лікарні. 1985 року обирається на посаду професора цієї кафедри, а в 1994 році стає її завідувачем. У 1987 році назначається на місце декана з інтернатури, яке займав протягом 18 років. На цій посаді був піонером з організації навчання інтернів на кафедрах ВНЗ. Головним напрямом наукової і клінічної діяль-ності стає розробка нових методик реконструктивно-відновних операцій при захворюваннях і травматичних ушкодженнях набутих і вроджених деформаціях стопи, великих суглобів, кісткової пластики при переломах, остеомієліті, хірургічного лікування переломів і псевдоартрозів шийки стегнової кістки, ендопротезування суглобів та ін. Вчений є власником 14 винаходів і 6 патентів на методи операції, автором понад 200 праць та ряду методичних рекомендацій. Розроблені ним методики знайшли широке застосування в практичній травматології. Під його керівництвом захищені 5 кандидатських та 1 докторська дисертації, а також на стадії завершення ще дві докторських та дві кадидатських дисертації. Я.Й. Крижановський вдало поєднує педагогічну діяльність з науковою і лікувальною працею. Девіз професора-педагога: «Викладати — це не лише вчити інших, але й постійно вчитися самому!». Член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій в НМУ, у НДІ ортопедії і травматології. За досягнення в лікувальній, винахідницькій і науково-педагогічній роботі йому присвоєне звання «Заслужений працівник народної освіти УРСР», нагороджений медалями виставки передового досвіду в народному господарстві УРСР, Почесними грамотами МОН і МОЗ України. Ярослав Йосипович — принциповий, надзвичайно вимогливий до себе й інших, водночас чутливий та уважний — здобув велику повагу і любов співробітників, студентів, професорсько-викладацького складу Національного медичного університету.