СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКострицький Валерій Всеволодович
Кострицький
Валерій Всеволодович
Проректор з наукової роботи
Київського національного університету
технологій та дизайну, завідувач кафедри
електромеханічних систем, доктор технічних наук,
професор, академік Академії інженерних наук України та Академії наук вищої школи України,
заслужений діяч науки і техніки України

Вчений у галузі механіки деформованого твердого тіла. Народився 1949 року. З відзнакою закінчив Київський політехнічний інститут у 1974 році. Відразу після інституту почав працюва­ти інженером та молодшим науковим співробіт­- ни­ком кафедри опору матеріалів Київського політехнічного інституту. У 1975–1989 роках — старший науковий співробітник і доцент кафедри опору матеріалів Київського національного університету технологій та дизайну. У 1983 році Валерій Всеволодович, під керівництвом професора Г.А. Ваніна, захистив у Ризькому політехнічному інституті кандидатську дисертацію «Фізико-механічні властивості поліетилентерефталатних плівок». У 1992 році захистив докторську дисертацію «Структурна теорія плівок з аморфнокристалічних полімерів». З 1992 по 1993 рр. — доцент кафедри машин і апаратів хімічних виробництв і побутового обслуговування Київського технологічного інституту легкої промисловості.

З 1996 року очолює кафедру електромеханіч-них систем, від 2003 року обраний проректором з наукової роботи Київського національного університету технологій та дизайну. У науковому доробку вченого понад 250 публікацій, серед них 3 підручники, 3 монографії, 7 навчальних посібників, 25 патентів та авторських свідоцтв, більш ніж 55 доповідей на міжнародних, всесоюзних, республіканських науково-технічних конференціях, з’їздах та симпозіумах. Під керівництвом професора Кострицького захищено 4 кандидатських та 2 докторських дисертації. В.В. Кострицький є одним з засновників нового наукового перспективного напряму механіки деформованого твердого тіла — структурної мікро- механіки плівок, полімерних та будівельних компо-зитів, матеріалів легкої та хімічної промисловості, наноматеріалів. Наукові розробки впроваджені на багатьох підприємствах України, широко використовуються в промисловості, наукових та навчальних закладах держав СНД та за кордоном. Валерій Всеволодович виконував обов’язки вченого секретаря Науково-експертної ради Міністерства науки та освіти України за фаховим напрямом «Легка промисловість та сфера обслуговування України» (1997–2003 рр.). З 1999 по 2007 роки — член секції легкої та харчової промисловості Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки України, з 2007 р. — голова секції легкої та харчової промисловості. Професор В.В. Кострицький заступник головного редактора фахового журналу «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну», член редакційної колегії міжвузівського журналу «Проблеми легкої та текстильної промисловості України», голова Спеціалізованої вченої ради при Київському національному університеті технологій та дизайну із захисту кандидатських та докторських дисертацій, член науково-методичної комісії Міністерства науки та освіти України з напряму «Електромеханіка», член експертної ради з механіки та транспорту при Державній акредитаційній комісії Міністерства освіти і науки України, член ради проректорів з наукової роботи Міністерства освіти і науки України, член наукової ради Міністерства освіти і науки України з напряму «Механіка», член Наукової громадської ради при ВАК України. У 2000 році нагороджений «Подякою» голови Київської міської державної адміністрації, 2003 року — Почесною грамотою Київського міського голови та Почесною Грамотою Міністерства освіти та науки України, у 2009 році відзначений Грамотою Верховної Ради України.