СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЖаворонкова Галина Василівна
Жаворонкова
Галина Василівна
Завідувач кафедри менеджменту організацій Національного авіаційного університету, доктор економічних наук, професор

Народилась 13 червня 1954 р. у селі Громи Уманського району Черкаської області. В 1977 році закінчила Київський політехнічний інститут, факультет електроприладобудування і обчислювальної техніки, де отримала спеціальність «Електронні обчислювальні машини». Працювала інженером обчислювально-вимірювального центру Головної астрономічної обсерваторії АН УРСР, старшим інженером-електроніком, програмістом, начальником відділу автоматизованих систем управління виробництвом ВПО «Уманьферммаш», інженером-програмістом районного відділу статистики м. Умані. Від 1988 року Галина Жаворонкова пов’язала своє життя з науково-викладацькою роботою. Працювала в Уманському сільськогоспо-дарському інституті асистентом кафедри управ-ління і інформації, навчалася в аспірантурі Київського державного економічного універ-ситету, а захистивши дисертацію «Організація інформаційно-обчислювального обслуговування адміністра-тивного району в нових соціально-економічних умовах» і здобувши науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Інформаційні системи в економіки» — обійняла посаду доцента.

2001 року вступила в докторантуру Національного авіаційного університету на кафедру економіки підприємств. У 2004 р. захистила дисертацію на тему «Методологічні основи підприємницької діяльності на ринку інформаційних продуктів та послуг» і здобула науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю «Економіка, організація та управління підприємствами». Від 2003 року працює в Національному авіаційному університеті спочатку професором на кафедрі економіки підприємств, а з 2005 року очолює кафедру менеджменту організацій. Наукові дослідження Галини Василівни Жаворонкової пов’язані з вивченням ринку інформаційних продуктів та послуг, зокрема її найголовніші дослідження пов’язані із виділенням його віртуальної складової, що передбачає всебічне використання мережі Інтернет. Значну увагу Галина Василівна приділяє розвитку консалтингового бізнесу: запропонувала економічний механізм функціонування консалтингової фірми, її поводження на ринку, визначила особливості інформаційного менеджменту та маркетингу. Останні дослідження присвячені економіці інтелектуальної власності та розвитку інтелектуального капіталу в Україні, а також менеджменту знань. В цілому у доробку Галини Жаворонкової понад 160 наукових праць, серед яких 8 монографій та 3 навчальні посібники. Під її керівництвом захищено дві кандидатські дисертації, ще четверо аспірантів чекають захисту. Своїх студентів Галина Василівна навчає не лише тонкощам економічних знань, але й наполегливості та працьовитості, повторюючи їм слова своєї мами: «Легше — не значить краще».