СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЖабоєдов Геннадій Дмитрович
Жабоєдов
Геннадій Дмитрович
Завідувач кафедри офтальмології Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця,
науковий консультант Центру «Травма ока»
Олександрівської клінічної лікарні м. Києва,
член-кореспондент Академії медичних наук
України, доктор медичних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки,
заслужений лікар України,
президент Асоціації офтальмологів —
нейроофтальмологів і глаукоматологів України

Жабоєдов Геннадій Дмитрович народився 15 жовтня 1938 року. Після закінчення школи вступив до Харківського медичного інституту на лікувальний факультет. Захопившись офтальмологією, після проходження спеціалізації став працювати офтальмологом в очному відділенні Сумської обласної лікарні. 1965 року Геннадій Жабоєдов вступив до аспірантури на кафедру офтальмології Харківського інституту удосконалення лікарів, якою керував член-кореспондент АМН СРСР професор Іван Йосипович Мєркулов. Свою кандидатську роботу «Зорові послідовні образи в нормі та при патології зорового нервового шляху» Геннадій Дмитрович виконав на базі Московського НДІ очних хвороб імені Гельмгольця.

Після закінчення аспірантури і захисту дисертації був направлений асистентом на кафедру очних хвороб Харківського медичного стоматологічного інституту, який пізніше був переведений до Полтави. У Полтаві він працював доцентом і практично від початку був виконуючим обов’язки завідувача кафедри. 1983 року захистив докторську дисертацію на тему: «Патогенез набряків диску зорового нерва, їх клініка і диференціальна діагностика». У 1985 році Геннадія Дмитровича було обрано на посаду завідувача кафедри офтальмології Київського медичного інституту, а нині Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, де він і працює дотепер. Кафедра офтальмології НМУ імені О.О. Богомольця призначена головною, на базі якої підвищують свою кваліфікацію професори, доценти, асистенти всіх медичних університетів України. На кафедрі підготовлені навчально-методичні матеріали для викладання офтальмології українською, англійською та російською мовами, розроблена та вдосконалюється нова програма викладання предмета «офтальмологія» у світлі впровадження Болонської системи в процес навчання у вищій школі. Професор Г.Д. Жабоєдов проводить великий обсяг лікувально-консультативної роботи на базах кафедри, виконує найбільш складні оперативні та лазерні втручання. Наукові роботи вченого здебільшого стосуються захворювань зорового нерву, сітківки, травм органа зору, глаукоми і катаракти. Він є автором понад 600 наукових праць, 11 монографій, 3 підручників, 27 патентів. За останні п’ять років під керівництвом професора Геннадія Дмитровича виконано і захищено 4 докторські й 16 кандидатських дисертацій, нині виконуються 4 докторські та 5 кандидатських робіт. Геннадій Дмитрович Жабоєдов є президентом Асоціації офтальмологів — нейроофтальмологів, глаукоматологів України, членом Міжнародної та Європейської спілок офтальмологів та глаукоматологів, членом Асоціації пластичних хірургів України. Він працював офтальмологом-консультантом в очних клініках Об’єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну, Кувейту та Оману. За досягнення у розвитку медичної науки Геннадій Жабоєдов був неодноразово нагороджений почесними грамотами, медалями, релігійними нагородами, але серед них вважає за найпочеснішу — «Винахідник СРСР».