СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЗбруцький Олександр Васильович
Збруцький
Олександр Васильович
Декан факультету авіаційних і космічних систем
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут», завідувач
кафедри приладів та систем управління
літальними апаратами, доктор технічних наук,
професор, заслужений діяч науки і техніки України,
Почесний професор Північно-Західного
університету КНР, академік Міжнародної академії
навігації та керування рухом, академік Академії
технологічних наук України, член Національного
комітету України з теоретичної та
прикладної механіки

Народився Олександр Васильович Збруцький 7 березня 1953 року у м. Києві. У 1976 році закінчив Київський політехнічний інститут за фахом «Гіроскопічні прилади та системи» і працював інженером на Київському заводі автоматики імені Г.І. Петровського. З 1977 року його трудова діяльність пов’язана з Київським політехнічним інститутом. Вступивши до аспірантури, продовжує розпочаті роботи із дослідження навігаційних систем та приладів, які використовують нові фізичні принципи. Після захисту кандидатської дисертації 1980 року працює науковим співробітником, доцентом кафедри теоретичної механіки. Очолюючи науковий підрозділ, організовує та бере безпосередню участь у нових розробках із провідними науково-дослідницькими та конструкторськими організаціями України і Росії.

Професор О.В. Збруцький є одним із розробників нових навігаційних сенсорів, на основі яких побудовані та впроваджені у виробництво навігаційні прилади і системи керування нового покоління. За ці роботи в складі колективу авторів у 1986 році йому присуджена Державна премія СРСР. У 1987 році Олександр Васильович захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук, а у 1989 році йому присвоєно вчене звання професора. У Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» на базі науково-дослідницьких підрозділів та декількох кафедр у 1993 році створюється новий факультет авіаційних та космічних систем. О.В. Збруцькому доручають створення нової кафедри цього факультету — кафедри приладів та систем керування літальними апаратами, завідувачем якої Олександр Васильович є донині. Професор О.В. Збруцький продовжує активну наукову роботу, з’являються нові наукові та технічні напрями, створюються нові наукові колективи. Наукові дослідження поширюються на нові галузі техніки. Ведеться активна діяльність та виконуються роботи із створення сучасної навігаційної галузі України. За створення конкурентних систем навігації для річкових та морських суден науковець удостоєний у 1998 році Державної премії України. У 2004 році колектив обирає О.В. Збруцького деканом факультету авіаційних і космічних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». За час роботи О.В. Збруцького розширюється сфера технічних розробок і наукової роботи, розвиваються наукові та ділові контакти з зарубіжними партнерами країн Європи, Азії, Північної та Південної Америки. За його ініціативи та підтримки розвивається така взаємодія і між студентськими колективами. Як провідний вчений та організатор, О.В. Збруцький упродовж багатьох років працює членом Вищої атестаційної комісії України, Державної акредитаційної комісії, є головним редактором декількох фахових науково-технічних журналів. Олександр Васильович з дружиною Тамарою Володимирівною є щасливими батьками сина Юрія та доньки Ірини.