СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬДробаха Григорій Андрійович
Дробаха
Григорій Андрійович
Завідувач кафедри оперативного застосування
внутрішніх військ Академії Внутрішніх військ
МВС України, полковник запасу,
доктор військових наук, професор

Народився 12 липня 1953 року в м. Ленінграді (Санкт-Петербург, Росія). У 1968–1971 роках навчався у Ленінградському суворовському військовому училищі, отримав диплом з відзнакою Пуш-кінського вищого командного училища радіо- електроніки протиповітряної оборони (ППО) (1971–1975 рр.). З 1983 року був слухачем Військової інженерної радіотехнічної академії ППО ім. маршала Радянського Союзу Л. А. Говорова на факультеті керівного інже- нерного складу, яку закінчив з відзнакою 1986 року. У цій академії пройшов очну ад’юнктуру при кафедрі оперативного мистецтва (1987–1990 рр.), яку потім очолював з 1995 по 2005 роки. Дробаха Григорій Андрійович завідує кафедрою оперативного застосування Внутрішніх військ Академії внутрішніх військ МВС України і є провідним співробітником Наукового центру Харківського університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Наукові інтереси стосуються питань оперативного мистецтва та інформаційного забезпечення процесів управління військами (силами). Науковець введений до складу Експертної ради ВАК України та Експертної ради з підготовки військових фахівців при ДАК України.

Автор 1 винаходу та більше 170 наукових праць, у тому числі 4 монографій. Науковий керівник 9 ад’юнктів та здобувачів, які успішно захистилися. Брав участь у роботі спеціалізованих вчених рад у Харківському університеті Повітряних сил, у Центральному науково-дослідному інституті Збройних сил України Міністерства оборони України, в Об’єднаному Інституті при Національній академії оборони України Міністерства оборони України, в Академії внутрішніх військ МВС України. Головний редактор журналу «Честь і закон». Працює у редколегіях низки збірників наукових праць. Г.А. Дробаха відзначений медалями «60 лет Вооруженным Силам СССР» (1978 р.), «За безупречную службу» III ступеня (1982 р.), «За боевые заслуги» (1985 р.), «За безупречную службу» II ступеня (1987 р.), «70 лет Вооруженных Сил СССР» (1988 р.), «За безупречную службу» I ступеня (1991 р.), «10 років Збройним силам України» (2001 р.), «15 років Збройним силам України» (2007 р.). Нагороджений знаками «Відмінник освіти України» (2000 р.), «Війська ППО України» (2003 р.) та відзнаками «Доблесть і честь (2001 р.)», «Ветеран військової служби» (2005 р.). Наказом командувача Внутрішніх військ МВС України у 2010 році нагороджений Хрестом Пошани «За розбудову та становлення Внутрішніх військ МВС України». Григорій Андрійович і його дружина, Інна Єгорівна, виховали доньку Оксану та сина Андрія.Кафедра оперативного застосування внутрішніх військ Академії внутрішніх військ МВС України