СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬДробот Iван Iванович
Дробот
Iван Iванович
Доктор історичних наук, професор,
директор Інституту філософської освіти і науки
НПУ ім. М.Драгоманова

Іван Іванович Дробот — відомий український історик, культуролог, бібліограф, педагог, доктор історичних наук, професор, відмін­ник освіти України, заслужений діяч науки і техніки України, академік-секретар Академії наук вищої школи України. Автор і відповідальний редактор численних наукових праць, відомий організатор науково-педагогічної та видавничої справи. Народився 18 січня 1951 року в селі Лук’янівка Таращанського району на Київщині в селянській родині.

2002 року захистив докторську дисертацію на тему «Державно-соборницька ідея в практиці українських суспільно-політичних сил еміграції та на західноукраїнських землях (1920–30 рр.)». В лютому 2003 року йому присвоєно звання професора. Під керівництвом професора І.І.Дробота підготовлено 2 доктори і 14 канди­датів наук. Він є головою докторської Спеціалізованої ради із захисту дисертацій за спеціальностями: «Історія України» та «Всесвітня історія», членом Спеціалізованої ради з філософії. Має широке коло наукових інтересів. Опублі­кував понад 200 наукових праць. Засновник і ке­рів­ник наукової школи «Історія української дер­жавності та суспільно-політичного життя в ХХ ст.». Його плідна науково-педагогічна діяльність неодноразово відзначалась державою і громадськістю: нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, медалями «Захиснику Вітчизни», «Ветеран праці»; має дві подяки Київського міського голови; нагороджений Знаком Міністерства освіти і науки України «Петро Могила»; Почесною грамотою Міністерства внутрішніх справ України; орденами рівно­апостольного князя Володимира Великого III ступеня, орденом святих Кирила і Мефодія, святого Миколи Чудотворця Української Православної церкви Київського патріархату. Також Івана Івановича визнано кращим освітянином 2009 року — лауреатом відзнаки «Лиш храм збудуй», лауреатом громадської акції «Флагмани освіти і науки України» (2010 р.).В колі друзів орденононосців. Зліва направо: член-корес­пондент НАН України В.Б.Євтух, академік АПН України В.М.Синьов, академік АН вищої школи І.І.Дробот