СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬДолматов Анатолій Iванович
Долматов
Анатолій Iванович
Декан факультету авіаційних двигунів
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний
інститут», завідувач кафедри технології
виробництва авіаційних двигунів, доктор
технічних наук, професор

Народився 5 серпня 1948 року в селі Веребське Брянської області (Росія). Освіту здобув у Харківському авіаційному інституті за фахом «Двигуни літальних апаратів» (1968–1974 рр.) та в Харківському державному університеті за спеціальністю «Прикладна математика» (1988–1992 рр.). З 1974 року працює інженером у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». У 1976–1978 роках — молодший науковий співробітник, від 1979 року — асистент, а 1982 року йому присвоєно вчене звання доцента. Виконував обов’язки заступника декана факультету авіаційних двигунів (1988 р.). З 1990 року очолює кафедру технології виробництва двигунів літальних апаратів, а від 1998 року обіймає посаду декана факультету авіаційних двигунів Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Основний напрям наукових досліджень А.І. Долматова — розробка наукових основ прогресивних ресурсозабезпечуючих технологій у авіадвигунобудуванні на базі реновації поверхні. Результати наукових пошуків перевищують показники світового рівня: прогресивні технології та обладнання для виробництва газотурбінних двигунів (ГТД), технології для фінішної обробки і реновації деталей авіаційних двигунів, упроваджені на двигунах АІ-24, АІ-25ТЛ, Д-36, Д-18Т, ВК-1500 виробництва ВАТ «Мотор Січ». На основі розробок професора А.І. Долматова створено імпульсно-вакуумне устаткування ІВМ-63 для штампування деталей авіаційних двигунів з титанових сплавів. Анатолій Іванович брав участь у міжнародних виставках як науковий радник ВАТ «Мотор Січ» з технології авіадвигунобудування: Сантьяго (Чилі, 2000 р.), Буенос-Айрес (Аргентина, 2001 р.), Пекін, Джухай (Китай, 2002, 2003 рр.), Ганновер (Німеччина, 2001–2004 рр.), Москва (Росія, 2001–2004 рр.). За участю А.І. Долматова на факультеті відкрито дві нові спеціальності: «Газотурбінні установки і компресорні станції» та «Теплофізика», створена кафедра авіаційного агрегатобудування на ДП Харківський машинобудівний завод «ФЕД». За його сприяння відкриті та успішно працюють філія кафедри технології виробництва двигунів літальних апаратів і факультету авіаційних двигунів на ВАТ «Мотор Січ» та філія кафедри конструкції авіаційних двигунів на ЗМКБ «Прогрес», ДП «Машпроект». Він є автором понад 350 наукових праць, у тому числі 50 винаходів та патентів, 5 підручників. Під керівництвом Анатолія Долматова захищено 2 докторські та 28 кандидатських дисертацій. Анатолій Іванович є заступником головного редактора науково-технічного журналу «Вісник двигунобудування» та членом редколегії міжнародного журналу «Hi-TECH» (м. Москва, Росія). Член експертної ради Вищої атестаційної комісії України з машинознавства та загального машинобудування, заступник голови Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». У 2001 році став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки, а 2005 року йому присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки України». «Пришедшему за помощью — помоги!» — девіз, яким щодня керується Анатолій Іванович. Вірною супутницею та порадницею у житті А.І. Долматова є дружина. Разом виховали сина.