СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬГраніч Володимир Миколайович
Граніч
Володимир Миколайович
Старший науковий співробітник відділу
симптоматичних артеріальних гіпертензій
Національного наукового центру «Інститут
кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска»,
кандидат медичних наук

Граніч Володимир Миколайович народився 22 жовтня 1954 року в робітничій сім’ї на Вінниччині у смт. Крижопіль. Після закінчення середньої школи зробив спробу вступити до медичного вузу, але недобрав прохідного балу і лише після служби в армії став студен­том Одеського медичного інституту ім. М.І. Пирогова, який успішно закінчив у 1981 році. З 1982 по 1984 роки працював лікарем районної станції швидкої допо­моги. У період 1984–86-х ро­ків був лікарем терапевтичного відділення, потім завідуючим терапевтичним відділенням Семенівської центральної районної лікарні, районним терапевтом. З 1987 по 1988 рік навчався в ординатурі Інституту кардіології ім. академіка М.Д. Стражес­ка, цього ж року йому була запропонована науково-дослідна робота «Диференційована терапія гіпертонічної хвороби з врахуванням стану гомеостазу кальцію, прота антиоксидантних систем», яку виконував під керівництвом професора М.С  Заноздри та успішно захистив 1995 року.

Дисертаційні дослідження довели, що надмірна інтенсифікація перекисного окислення ліпідів у хворих на гіпертонічну хворобу призводить до порушення рівноваги з захисними антиоксидантними системами, збільшується проникливість кліткових мембран для іонів кальцію, вазоактивних агентів, що викликає прогресування гіпертензивного синдрому та зростання ступеня ризику судинних ускладнень. Розроблені патогенетично обґрунтовані підходи диференційованої терапії есенціальної гіпертензії з урахуванням стану гомеостазу кальцію та ступеня антиоксидантного захисту організму. Введені в комплекс лікування активні агенти рослинного походження, які стримують прогресування гіпертензивного синдрому, попереджують розвиток судинних ускладнень та значно підвищують толерантність до фізичних навантажень у хворих на есенціальну гіпертензію. Нині працює над докторською дисертацією з лікування важких рефрактерних артері­аль­них гіпертензій та розробки методик профілактики таких ускладнень, як інсульт, інфаркт міокарду, ураження нирок та сітківки ока на тлі гіпертензивного синдрому. Використовуються найновітніші методики дослідження та лікування таких хворих. Виконання науково-дослідної роботи проводиться під керівництвом лауреата Державної премії України, завідувача відділенням симптоматичних артеріальних гіпертензій ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» АМН України, доктора медичних наук, професора Юрія Микола-йовича Сіренка. Також Володимир Миколайович є відповідальним виконавцем науково-дослідних робіт відділу інституту, володіє сучасними діагностичними та лікувальними методами відділу. В.М. Граніч безпосередньо брав активну участь в розробці та підготовці пакету документів до планування «Програми профілактики та лікування артеріальної гіпертензії в Україні» і є відповідальним виконавцем двох науково-дослідних робіт відділу симптоматичних артеріальних гіпертензій. Автор понад 50 наукових публікацій, 34 з них у співавторстві опубліковані в закордонних виданнях, має 4 авторських свідоцтва, співавтор 2 методичних рекомендацій. Бере активну участь у суспільному житті інституту. Користується авторитетом серед колег та пацієнтів.