СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬГошовський Сергій Володимирович
Гошовський
Сергій Володимирович
Директор Українського державного геологорозвідувального інституту, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Інженерної академії та академік Української нафтогазової академії, заслужений працівник промисловості України, Почесний розвідник надр

Сергій Гошовський — відомий український вчений у галузі геологічних та геофізичних досліджень, технологій інтенсифікації видобутку нафти й газу з використанням енергії вибуху, нетрадиційних джерел енергії. Народився 31 травня 1950 року на Львівщині. У 1967 році вступив на геологічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка на спеціальність «геофізичні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин». Свій трудовий шлях розпочав геофізиком у Стрийській експедиції з геофізичних досліджень свердловин тресту «Укргеофізрозвідка» (1972–1976). Потім працював начальником дослідно-методичної партії в Прикарпатській експедиції з геофізичних досліджень свердловин тресту «Укргеофізрозвідка» (1976). Упродовж 1985–1996 років — начальник Балаклійської експедиції з геофізичних досліджень свердловин ДГП «Укргеофізика».

З 1996 — директор Державного геофізичного підприємства «Балакліяпромгеофізика». У 1997–1999 — голова Державного комітету України з геології та використання надр. У 2000–2001 роках за дорученням Президента України створював Національну акціонерну компанію «Надра України» та очолював її правління. Наступні два роки був державним секретарем Міністерства екології та природних ресурсів України; а в 2004–2005 роках — першим заступником голови Державного комітету природних ресурсів України. Від 2005 р. С. Гошовський очолює Український державний геологорозвідувальний інститут. Під його керівництвом здійснюється науковий супровід усіх видів та стадій геологорозвідувальних робіт на нафту й газ, рудні та нерудні корисні копалини, підземні води, досліджуються питання екології України. Наукові здобутки Сергія Володимировича Гошовського мають міцний підмурівок досвіду геологічних та геофізичних досліджень, адже перші 14 років геологічної діяльності він працював у польових умовах. Займався розробкою і впровадженням методик геофізичних досліджень та розробкою нової свердловинної геофізичної апаратури. Сергій Гошовський брав безпосередню участь у відкритті більше 50-ти родовищ нафти та газу. За його ініціативою було проведено роботи, що підтвердили промислові запаси рудного золота в Україні. Як теоретик геології та геофізики, Сергій Гошовський завзятий противник застою в науці та технологіях, він прагне не вміщувати життя в готові схеми, а навпаки, уважно вивчати його для напрацювання нових підходів у вирішенні наукових завдань. У його активі — відкриття «Закономірність зміни складових потенціальної енергії гірського масиву в умовах великих глибин», 270 наукових публікацій, серед яких 19 монографій, 104 авторських винаходів і патентів, розробка багатьох законодавчих актів України, зокрема Кодексу України «Про надра», Законів України «Про нафту і газ», «Про угоди про розподіл продукції», «Про державну геологічну службу України». Нагороджений президентською відзнакою — орденом «За заслуги» III ступеня, медаллю В.І. Лучицького. Має почесні звання «Заслужений працівник промисловості України» та «Почесний розвідник надр». Державний службовець І рангу. Життя відомого вченого надзвичайно насичене науково-організаційною роботою. Він член Експертної ради ВАК, секції нафти і газу Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки, низки спеціалізованих вчених рад галузевих інститутів, редколегій фахових журналів.