СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ



Григор’єва Тамара Григорівна
Григор’єва
Тамара Григорівна
Віце-президент Української асоціації комбустіологів та пластичних хірургів, доктор медичних наук, професор

Народилась 31 липня 1938 року в с. В. Писарівка на Сумщині у родині медичних працівників. У 1955 році вступила, як колись батьки, до Харківського медичного інституту на лікувальний факультет, який закінчила 1961 року за фахом «лікувальна справа». З 1974 року працює в Харківській медичній ака-демії післядипломної освіти, спочатку на посаді асистента, згодом — доцента, професора, завідувача кафедрою комбустіології, реконструктивної та пластичної хірургії. Від 1990 року очолює Харківський опіковий центр, 1990 року захищає докторську дисертацію «Дермотензия и эпидермальные клеточные трансплантаты кожи в превентивной и восстановительной хирургии ожогов». До 2007 року була позаштатним комбустіологом обласного відділу охорони здоров’я. Т.Г. Григор’єва є провідним висококваліфіко-ваним фахівцем, має великий досвід в організації опі­ко­вої допомоги в регіоні, реаніматології та інтен­сивній терапії гострих періодів oпікової хвороби, володіє методами хipypгічного превентивного i реконструктивно-відновлювального лікування опіків та їх наслідків.

Вона є ініціатором i розробником нового напряму в вітчизняній комбустіології i пластичній хірургії — дермотензії, що дозволило суттєво покращити та отримати якісно нові результати медичної і соціальної реабілітації постраждалих від важкої термічної травми та її наслідків. Під її керівництвом і за безпосередньої участі розроб­лені і втілені в клінічну практику опікових центрів України, країн СНД такі методи відновлення пошкодженого шкірного покриву, як дерматензія та її клінічні варіанти. Головним науковим внеском в названий цикл робіт професора Григор’євої слід вважати: підтвердження загальнобіологічної закономірності реакції тканин на розтягнення; створення науково-обґрунтованої класифікації режимів розтягнення; встановлено, що пластичному матеріалу, отриманому шляхом поступового розтягнення, притаманні стійкість до гіпоксії та факторів операційної травми за рахунок виявленої посиленої васкуляризації дерми i капсули у складі вирощеного клаптя шкіри. На підставі виявлених закономірностей розроблено i запропоновано cпociб планування оптимізації ведення процесу отримання пластичного матеріалу за допомогою об’єктивних критерії – керована дермотензія — новий метод аутодермопластики. Автор понад 500 наукових праць, монографій, методичних посібників. Під її керівництвом захищена 1 докторська та 11 кандидатських дисертацій. Член Спеціалізованої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій при ХНМУ, член Асоціації реконструктивних і естетичних хірургів України та член редакційних рад 3 фахових журналів України. За розробку нових технологій раннього хірургічного лікування опіків та їх наслідків удостоєна, разом з групою українських фахівців, звання лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки (2002р.). Має Срібну медаль імені А.В. Подгорного (2008 р.) — за видатний внесок у розвиток Інженерної академії України. «Завжди допомагати людям» — життєва константа Тамари Григорівни.


Вручення Державної премії 2002 р. з комбустіології. Зліва направо: О.М. Коваленко, Е.Я. Фісталь, академік Б.Є. Патон, екс-президент України Л.Д. Кучма, Т.Г. Григор’єва, Г.П. Козинець, В.А. Таран, В.В. Бігуняк