СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБольшаков Вадим Iванович
Большаков
Вадим Iванович
Директор Інституту чорної металургії
ім. З.І. Некрасова НАН України, академік
Національної академії наук України, президент
Асоціації наукових організацій гірничо-
металургійного комплексу України «НАПРО»,
академік Міжнародної інженерної академії,
заслужений діяч науки і техніки України,
заслужений інженер Росії

Большаков Вадим Іванович — відомий вчений у галузі чорної металургії, технологій доменної плавки, устаткування і систем автоматизованого керування доменних печей. З 1996 року директор Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України (ІЧМ). Народився 3 вересня 1938 року в м. Дніпропетровську. У 1955–1960 роках навчався на механічному факультеті Дніпропетровського металургійного інституту, який закінчив з відзнакою за спеціальністю «Механічне устаткування заводів чорної і кольорової металургії». В.І. Большаков є керівником наукової школи динаміки металургійних машин і агрегатів, створеної членом-кореспондентом АН УРСР С.М. Кожевніковим. Ним виконаний цикл робіт з розробки і впровадження методів розрахунку і синтезу устаткування, керування розподілом шихти в доменних печах, створення, удосконалення, дослідження і освоєння вітчизняних та імпортованих безконусних завантажувальних пристроїв на доменних печах великого об’єму.

Висока ефективність виконаних під його керівництвом наукових розробок із керування розподілом шихти в доменних печах підтверджена їх успішним використовуванням при освоєнні найбільших в світі доменних печей «Криворіжсталі», Новоліпецького металургійного комбінату, «Сєверсталі», а також доменних печей «Запоріжсталі», Карагандинського, Західно-Сибірського, Нижньотагільського металургійних комбінатів, Бхілайського заводу в Індії. За успішне виконання цих робіт в Україні і вагомий вклад в розвиток науки і техніки В.І. Большаков нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1988 р.), удостоєний Премії Кабінету Міністрів Казахстану (1991 р.). У 1997 році йому присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки України». У 1999 році йому присуджена премія НАН України ім. З.І. Некрасова, а в 2000 році — Державна премія України в галузі науки і техніки. За досягнення в науковій роботі і допомогу підприємствам нагороджений орденом України «За заслуги» ІІІ ступеня (2003 р.), Почесною грамотою Президії НАН України (2004 р.), знаком Президії НАН України «За наукові досягнення» (2008 р.). Під керівництвом В.І. Большакова захищені 3 докторські і 7 кандидатських дисертацій. Ним видано 12 монографій, близько 800 наукових статей в провідних металургійних журналах і збірниках праць, отримано більше 90 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Член редакційних колегій профільних журналів «Металургійна і гірничорудна промисловість», «Метал і лиття України», бюлетеня «Чорна металургія», журналів «Екологія і промисловість», «Металургійні процеси і устаткування», «Вібрація машин». У 2000 році В.І. Большаков обраний членом-кореспондентом, в 2009 році — академіком НАН України зі спеціальності «Металургія чорних металів». Член Науково-технічної ради Міністерства промислової політики України, член бюро Відділу фізико-технічних проблем матеріалознавства та член бюро Придніпров-ського наукового центру НАН України. У 2001 році В.І. Большаков був обраний президентом Асоціації наукових організацій гірничо-металургійного комплексу України «НАПРО», діяльність якої спрямована на координацію дій і захист інтересів науково-дослідницьких та проектно-конструкторських інститутів галузі. Життєве кредо: «Кінцева ціль фундаментальних наукових досліджень — ефективна реалізація їх результатів у промисловості».