СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБолдирєв Ростислав Васильович
Болдирєв
Ростислав Васильович
Професор-консультант кафедри романо-
германської філології та порівняльно-історичного
й типологічного мовознавства Українського
гуманітарного інституту, академік Академії наук
вищої школи України, академік Академії наук
вищої освіти України, доктор філологічних наук,
професор, лауреат Нагороди Ярослава Мудрого
Академії наук вищої школи України

Народився 22 липня 1935 р. у родині вчителів. 1953 р. став студентом філологічного факультету Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка, який закінчив із відзнакою у 1958 р. В університеті виявив себе різносторонньо: за досягнення у навчанні став персональним стипендіатом ім. К.Д. Ушинського, а за збирання першого цілинного врожаю у Казахстані був нагороджений Почесним знаком «За освоєння нових земель». Після дострокового закінчення аспірантури Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка 1964 року, почав працювати у відділі загального і слов’янського мовознавства Інституту мовознавства імені О.О. Потебні АН УРСР над створенням академічного семитомного «Етимологічного словника української мови», у п’яти томах якого (1982–2006 рр.)

Р.В. Болдирєвим підготовлено понад 5 тисяч етимологічних статей про лексику переважно праіндоєвропейського та неіндоєвропейського походження.
У 1987 р. на запрошення Київського педаго­гічного інституту Ростислав Васильович обіймає також посаду професора філологічного факуль­те­ту, а з 1988 р. обирається за конкурсом на посаду професора філологічного факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка. 1992 року Ростислав Болдирєв очолив кафедру фонетики і граматики слов’янських мов Київського національного лінгвістичного університету. 1994 року його обрано академіком Академії наук вищої школи України, з 2002 р. — членом Президії АН вищої школи України, а з 2007 року – академіком Академії наук вищої освіти України. З 2004 р. — професор-консультант кафедри загального та українського мовознавства Київського національного лінгвістичного університету. З 2005 року — професор-консультант кафедри романо-германської філології та порівняльно-історичного й типологічного мовознавства Українського гуманітарного інституту. Основні напрями наукових досліджень Ростислава Болдирєва — слов’янська та індо­європейська етимологія, історія і типологія слов’янських мов, функціональна граматика, германська і романська історична лексикологія, давньоіранська філологія, класична філологія, хеттологія і орієнталістика. Він підготував серію історико-етимологічних досліджень, зокрема, майже 1000 наукових праць, серед них 7 монографій. Свої знання він щиросердно передає наступному поколінню лінгвістів, дбаючи про наукову зміну: зокрема, підготував 8 докторів наук та 30 кандидатів наук. Дружина Ростислава Васильовича Сталіна Костянтинівна працювала науковим співробіт-ником Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України. Донька Тетяна працює викладачем зарубіжної літератури Кловського ліцею іноземних мов № 77 м. Києва, онучка Юлія — студентка Київського національного універ-ситету імені Т. Г. Шевченка, зять Олексій — педагог.