СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБогуш Алла Михайлівна
Богуш
Алла Михайлівна
Завідувач кафедри теорії і методики дошкільної
освіти Південноукраїнського національного
педагогічного університету імені К.Д. Ушинського.
Дійсний член АПН України, доктор педагогічних
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки
України. Дійсний член Академії педагогічних
і соціальних наук (м. Москва), Міжнародної
слов’янської Академії освіти ім. Я.А. Коменського,
Академії наук вищої школи, міжнародної
Академії духовних наук

Народилася 29 жовтня 1939 року в м. Єнакієво Донецької області. Закінчила Артемівське педагогічне училище (1957 р.) та педагогічний факультет Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького (1961 р.). Фахівець з методики навчання дітей раннього і дошкільного віку близькоспоріднених слов’янських мов (української і російської) в умовах дошкільних навчальних закладів і сім’ї. Фундатор дошкільного напряму української лінгводидактики. Під її керівництвом створено потужну наукову школу: підготовлено і захищено 57 кандидатських і 5 докторських дисертацій з актуальних проблем дошкільної лінгводидактики.

Завідувач лабораторії «Проблеми розвитку мовлення дітей раннього віку». За результатами дослідження лабораторії опубліковано монографію «Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку» (К., 2003 р.) та підручник для студентів з аналогічною назвою (2009 р.). Автор 600 наукових праць за такими напрямами: програми для дошкільних навчальних закладів і ВНЗ (20 програм): «Мовленнєвий компонент дошкільної освіти» (Од., 2004 р.), «Моє довкілля» (К., 2007 р.), «Українське народознавство в ДНЗ» (2004 р.); «Дошкільна лінгводидактика: теорія і методика розвитку рідної мови» (2003 р.) та ін. Створила програми з методики ознайомлення з довкіллям, українським народознавством, організації художньо-мовленнєвої діяльності, навчання української мови в дошкільному закладі; підручники та навчальні посібники для студентів ВНЗ дошкільного профілю (15): «Дошкільна лінгводидактика» (2007 р.) з хрестоматією (2005 р.), «Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності» (2006 р.), «Методика ознайомлення дітей з довкіллям у ДНЗ» (2008 р.), «Українське народознавство в дошкільному закладі» з практикумом (1994 р., 2002 р., 2003 р.) та ін.; монографії «Мовленнєва підготовка дітей до школи» (1974 р.), «Мова дітей» (2003 р.), «Мовленнєво-ігрова діяльність дітей: мовленнєві ігри, вправи, ситуації» (у співавторстві) (2008 р.), «Формування мовної особистості на різних етапах її розвитку» (редактор, 2008 р.), «Розвиток творчого мовленнєвого самовираження дітей в художньо-мовленнєвій діяльності» (у співав., 2008 р.); «Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років» (1999 р.), «Діти і соціум» (у співав., 2006 р.) та ін. Очолює спеціалізовану вчену раду із захисту докторських дисертацій в ПНПУ імені К.Д. Ушинського, член двох спеціалізованих рад із захисту кандидатських дисертацій, є головним редактором журналів «Виховання і культура», «Дошкільна освіта» та «Науковий вісник ПНПУ імені К.Д. Ушинського», членом редколегій інших журналів і збірників. Нагороджена нагрудними знаками Міні-стерства освіти і науки України «Відмінник освіти України», «За наукові досягнення», медаллю В.О. Сухомлинського, медаллю АПН України «К.Д. Ушинський», орденом Української православної церкви Рівноапостольного князя Володимира ІІІ ступеня, почесними грамотами президії АПН України та МОН України.