СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБондаренко Володимир Iлліч
Бондаренко
Володимир Iлліч
Завідувач кафедри підземної розробки родовищ
Національного гірничого університету, доктор
технічних наук, професор, академік Академії
інженерних наук України, заслужений діяч науки
і техніки, лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки

Володимир Ілліч Бондаренко — автор наукового відкриття у гірничій справі, що дозволило одержати нові фундаментальні знання, які описують штучний діагенез порід і їх вплив на стан гірського масиву навколо виробок. Народився 20 листопада 1951 року. Спочатку навчався у Бердянському машинобудівному технікумі за спеціальністю «Інструментальне виробництво» (1968–1971 рр.), а у 1971–1976 роках — у Дніпропетровському гірничому інституті, де здобув кваліфікацію гірничого інженера. Аспірант кафедри підземної розробки родовищ Національного гірничого університету з 1976 року, 1980 року захистив кандидатську дисертацію. З 1981 року — асистент кафедри, заступник декана гірничого факультету (1983–1989 рр.), у період 1993–2006 років обіймав посаду проректора з наукової роботи Національного гірничого університету.

Основна наукова діяльність спрямована на вирішення нагальних науково-технічних проблем при видобутку вугілля та залізної руди. Головні з них: наукове обґрунтування технології свердловинної підземної газифікації кам’яного та бурого вугілля; дослідження створення газогідратів в лабораторних умовах; аналіз передумов (тиску та температури) створення газогідратів в земній корі та формування гіпотези раптових викидів вугілля та газу, які базуються на ефекті Бріджмена; геомеханіка взаємодії елементів системи «породний масив — виїмкова виробка — охоронна конструкція», яка забезпечує вивчення впливу параметрів надвугільної товщі та глибини розробки на напружено-деформований стан усіх елементів зазначеної системи; комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану дрібношаруватого породного масиву навколо пластової виробки; наукове обґрунтування технології розробки тонких та надтонких вугільних пластів на базі вивчення напружено-деформованого стану гірського масиву навколо очисних і підготовчих виробок; підвищення ефективності технології видобутку залізних руд з Білозірського родовища шляхом створення програмного забезпечення для здійснення основних технологічних процесів: руйнування гірських порід та рудного тіла, транспортування та розрахунок системи провітрювання виробок рудника. Під його керівництвом захищено 20 кандидатських і 6 докторських дисертацій. Бондаренко Володимир Ілліч є автором 256 наукових праць, у тому числі 15 підручників, навчальних посібників і монографій, 37 патентів на винахід, 35 наукових статей у відомих виданнях Німеччини, Англії, США, Канади, Польщі, Росії. Володимир Ілліч є головою Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з розробки Стандартів вищої освіти за фахом «Гірнича справа». Співавтор «Стратегії розвитку вугільної промисловості України до 2030 року в рамках єдиної «Стратегії енергетичного розвитку України до 2030 року», затвердженої Верховною Радою і Президентом України у 2004 році. Засновник постійно діючої Міжнародної Школи підземної розробки, що консолідує зусилля щодо збереження і розвитку нових наукових напрямів. Формат Школи — щорічне проведення міжнародних науково-практичних конференцій за участю відомих фахівців-гірників України, Росії, Польщі, Німеччини та інших країн.