СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬРозуменко Володимир Давидович
Розуменко
Володимир Давидович
Головний науковий співробітник відділу
нейроонкології, керівник клініки
внутрішньомозкових пухлин Інституту нейрохірургії
ім. акад. А.П.Ромоданова АМН України. Нейрохірург
вищої кваліфікаційної категорії, відмінник охорони
здоров’я, професор, доктор медичних наук,
заслужений лікар України, академік Української
академії наук, академік Академії інженерних наук
України. Дійсний член Українського товариства
«Інтелект нації». Почесний професор
Європейського Університету

Володимир Давидович Розуменко народився 7 травня 1949 року. Освіту здобув у Дніпропетровському медичному інституті, який закінчив 1972 року. Відтоді 4 роки працював лікарем-нейрохірургом у Дніпропетровській обласній лікарні ім. І.І. Мечнікова. З 1976 року працює в Інституті нейрохірургії, де пройшов шлях від клінічного ординатора (1976–1978 рр.), аспіранта (1978–1980 рр.), молодшого наукового співробітника (1980–1984 рр.), старшого наукового співробітника (1984– 1992 рр.), провідного наукового співробітника (1992–1995 рр.) до головного наукового співробітника, керівника нейроонкологічної клініки (з 1995 р.). 1980 року Володимир Давидович захистив кандидатську дисертацію «Діагностика та хірургічне лікування пухлин тім’яних ділянок головного мозку», а у 1991 році захистив докторську дисертацію «Лазерно-мікрохірургічні операції при внутрішньочерепних пухлинах». Крім того, професор В.Д. Розуменко має другу вищу освіту. В 2004 р закінчив Київський університет ринкових відносин за спеціальністю «Фінанси». Захистив магістерську дипломну роботу на тему: «Фактори підвищення ефективності міжнародної інвестиційної діяльності в Україні» та здобув кваліфікацію магістра з фінансів. Володимир Давидович Розуменко — провідний фахівець в галузі нейроонкології та лазерної клінічної нейрохірургії, розробник нових високоефективних лазерно-мікрохірургічних методів оперативних втручань на центральній нервовій системі, методу лазерної термодеструкції та фотодина- мічної терапії злоякісних пухлин головного мозку, принципово нового лазерного та навігаційного технічного забезпечення нейрохірургічних операцій. Вагомою подією в медицині стала проведена ним 1983 року лазерна операція із видалення пухлини мозку, яка стала першою в історії вітчизняної медицини. Нині він виконує найскладніші операції на структурах головного мозку з застосуванням новітніх хірургічних технологій. Внесок професора В.Розуменка у розвиток української та світової нейрохірургії загальновизнаний: він — член Української, Європейської та Всесвітньої Асоціацій нейрохірургів, Між-народного товариства оптичної техніки, Україн-ської Асоціації мініінвазивних ендоскопічних та лазерних технологій. Головні напрями наукових досліджень нейроонкологічної клініки Інституту нейрохірургії, яку очолює професор В.Д. Розуменко: • розробка нових високоефективних методів оперативних втручань при пухлинах функціонально значущих частин мозку та пухлинах глибинної локалізації із застосуванням нейронавігаційних систем та мікрохірургічної лазерної технології;

• розробка нових методів інтерстиціальної лазерної термодеструкції та фотодинамічної терапії злоякісних пухлин головного мозку;
• розробка методів відновної терапії при пухлинах головного мозку;
• експериментальна розробка та клінічна апробація схем комбінованого лікування злоякісних пухлин із застосуванням нових протипухлинних хіміопрепаратів, біоімуномоду-ляторів, генно-інженерних технологій та ад’ювантних засобів.
У доробку Володимира Давидовича — понад 420 наукових праць, серед яких такі вагомі праці, як монографії «Лазерна нейрохірургія» та «Гліоми головного мозку», двотомна книга «Техніка та методологія фотодинамічної терапії», підручник «Онкологія», медичний посібник «Алгоритми сучасної онкології». Крім того, він автор 36 винаходів та 20 раціоналізаторських пропозицій.
Володимир Давидович став ініціатором та ідеологом спільного україно-німецького інвестиційного проекту будівництва в Україні сучасного медичного хірургічного комплексу із спеціалізованою науковою та клінічною базою. На знак цієї події на території запланованого медичного комплексу завершено будівництво храму святого мученика Володимира. Наукову та клінічну роботу в Інституті нейрохірургії поєднує з педагогічною роботою на кафедрі нейрохірургії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика та на кафедрі психології Київського університету ринкових відносин. Особливу увагу приділяє підготовці нової наукової зміни: він підготував 2 докторів медичних наук та 7 кандидатів медичних наук.
Член редколегії науково-практичного журналу «Український нейрохірургічний журнал», міжнародного журналу «Фотобіологія та фотомедицина», науково-практичного журналу «Онкологія».
Увесь обшир своїх знань професор Володимир Розуменко підкорює служінню українському суспільству: він — радник Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства (2002–2005 рр.), радник першого віце-прем’єр-міністра України (2005 р.), радник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (2006 р.). Також він є радником з медичних питань генерального комісара Міжнародної поліцейської корпорації (з 2006 р.).
Багаторічна натхненна праця Володимира Давидовича високо поцінована в Україні та за кордоном. Його нагороджено орденом «За заслуги», Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Української Асоціації парламентських журналістів, «Золотим Знаком» Українського союзу промисловців і підприємців. Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини нагороджений нагрудним знаком «За захист прав людини». Лауреат премії Академії медичних наук України в галузі клінічної медицини. Нагороджений медаллю «15 років Державній прикордонній службі України», почесною відзнакою «На знак великої поваги Public Security» та почесною відзнакою «За вагомий внесок у розвиток Public Security», орденом Святого князя Володимира Великого, орденами Преподобного Агапіта Печерського II та III ст.В центрі радіохірургії «Кібер-ніж», Мюнхен