СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬРозорінов Георгій Миколайович
Розорінов
Георгій Миколайович
Науковий керівник науково-навчальної лабораторії
біоінженерії міжуніверситетського медико-
інженерного факультету НТУУ «КПІ», доктор
технічних наук, професор кафедри звукотехніки та
реєстрації інформації факультету електроніки
НТУУ «КПІ», академік Міжнародної академії
біоенерготехнологій

Народився 10 червня 1946 року в м. Сокалі Львівської області у родині прикордонників. У 1964 році закінчив середню школу із золотою медаллю та вступив до Київського політехнічного інституту на електроакустичний факультет. 1969 року отримав диплом за фахом «Електроакустика та ультразвукова техніка». Спершу працював на виробництві інженером та старшим інженером у Київському НДІ радіо­електроніки, Київському КБ ім. Д.З. Ману­їльського. Від 1973 року працює на посадах у Київському політех­нічному інституті старшим інженером, старшим науковим співробітником, доцентом, заступником декана електроакустичного факультету з наукової роботи, а згодом — професором. У 2006–2007 роках керував Науково-технічною бібліотекою Національного авіаційного уні­вер­ситету.

У теперішній час Г.М. Розорінов — доктор технічних наук, професор, лауреат Державної пре­мії України в галузі науки і техніки (1989 р.), ака­де­мік Міжнародної академії біоенерготехнологій, про­­фе­сор кафедри звукотехніки та реєстрації інформації факультету електроніки НТУУ «КПІ». Член спеціалізованих вчених рад у НТУУ «КПІ». Голова редакційної колегії науково-виробничого журналу «Арсенал ХХІ». Експерт Укрспецекспорту в галузі телекомунікацій. У 2002–2003 роках був помічником-консультантом народного депутата України з питань інформатизації та інтелектуальної власності. Сферою наукових інтересів Георгія Миколайовича є методи і засоби цифрової обробки сигналів, завадостійке кодування, цифровий магнітний і оп­тичний запис, мультимедійні технології, цифрові телекомунікаційні системи та зв’язок, технічна ва­леологія. Він автор та співавтор низки нервово-м’язо­вих електростимуляторів «Полі­стим», «Міо­ритм», магніто- і світло­терапевтичних пристроїв. Брав участь у розробці й впровадженні у серійне виробництво цифрових накопичувачів для ЕОМ ЕС-5056М, СМ-5615 та інформаційно-вимірювальних систем МП-5. Нагороджений відзнакою «Винахідник СРСР» і срібною медаллю НВЦ. Опублікував понад 280 наукових праць, у тому числі 11 книг, понад 100 авторських свідоцтв і патентів України і зарубіжних країн, з яких понад 30 впроваджено у виробництво. Георгій Миколайович добре знає ціну перемогам і досягненням, тому його улюблений вислів: «Випадок допомагає тільки тим, хто поставив перед собою конкретне завдання, постійно над ним думає». Приводом для постійного міркування і гордості є родина: дружина та дві доньки.