СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬРибалко Валентин Павлович
Рибалко
Валентин Павлович
Головний співробітник Інституту свинарства
ім. О.В. Квасницького Національної академії аграрних
наук України, доктор сільськогосподарських наук,
професор, академік Національної академії аграрних
наук України та Російської академії
сільськогосподарських наук, заслужений діяч
науки і техніки України, двічі лауреат
Державної премії України

Народився 8 жовтня 1936 року в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Тернистим, але цікавим видався життєвий шлях Валентина Павловича. Перший клас закінчив в с. Стара Маячка Херсонської області, другий — у с. Ново-Григорівка Миколаївської області, третій — у с. Петровське Ставропольського краю, а з 4 по 10 клас навчався в м. Байрам-Али Туркменської РСР. Після закінчення школи працював машиністом локомобіля цегельного заводу, проходив військову службу радистом-оператором підводного човна в м. Севастополі. У 1961 році закінчив зоотехнічний факультет Туркменського сільськогосподарського інсти­туту ім. М.І. Калініна (м. Ашхабад). За направленням інституту працював зоотехніком-селекціонером радгоспу ім. 25 Жовтня, старшим зоотехніком дослідного господарства Мігеївського сільсько­господарського технікуму, а також головним зоотехніком Первомайського району, що на Миколаївщині.

З 1964 по 1967 роки навчався в аспірантурі Полтавського НДІ свинарства за спеціальністю «Розведення і селекція сільськогосподарських тварин». Після закінчення аспірантури і захисту в 1967 році кандидатської дисертації працював старшим науковим співробітником, а з 1971 по 2007 роки заступником директора з наукової роботи і директором цього єдиного в Радянському Союзі, а зараз і в Україні, наукового закладу із ведення галузі свинарства. З 2007 року В.П. Рибалко працює головним співробітником Інституту свинарства ім. О.В. Квасницького НААН України. Зараз це відомий вчений-свинолог, автор полтавської м’ясної і червоної білопоясої порід м’ясних свиней, а також більше 10 заводських, спеціалізованих та генеалогічних популяцій цього виду тварин. Під методичним керівництвом і за безпосередньою участю професора розроблено понад 40 методик та методичних рекомендацій із ведення свинарства. Ним опубліковано більше 600 наукових праць, одержано 14 авторських свідоцтв і патентів на винаходи, підготовлено 28 докторів і кандидатів наук. В.П. Рибалко є керівником Державної науково-технічної програми із свинарства, головою спецради із захисту дисертацій, членом редакційних колегій ряду вітчизняних і зарубіжних наукових видань, членом науково-технічної ради міністерств АП України. За значний науково-виробничий вклад у розвиток сільськогосподарської науки В.П. Рибалка відмічено багатьма нагородами Радянського Союзу, України та інших країн світу. Валентин Павлович з дружиною Ніною Миколаївною мають сина Ігоря і 2 онучок — Катерину та Анастасію.Пленарне засідання ХVІІ Міжнародної конференції із свинарства, м. Ульянівськ, 2010 рік