СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПінчук Софія Йосипівна
Пінчук
Софія Йосипівна
Завідувач кафедри покриттів, композиційних
матеріалів та захисту металів Національної
металургійної академії України, доктор технічних
наук, професор, академік Академії наук вищої школи
України, заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки

Відомий вчений, педагог вищої освіти — Софія Йосипівна Пінчук народилася у м. Києві 25 січня 1936 року. У 1953 році вступила на хіміко-технологічний факультет Дніпропетровського металургійного університету, який закінчила з відзнакою 1958 року за спеціальністю «Хімічна технологія палива». У 1958–1964 роках працювала в Державному інституті з проектування металургійних заводів, брала участь у проектуванні та авторському нагляді за будівництвом Броварського заводу порошкової металургії. З 1964 року у науковій діяльності Софії Йосипівни була аспірантура, науково-дослідна робота, розробка прогре-сивної контрольованої технології виробництва твердого палива для металургії і інших галузей виробництва, системні дослідження проблем якості та протикорозійного захисту продукції, ресурсозбереження.

З 1982 року зосередилась також на викладацькій діяльності, працюючи на кафедрі захисту металів та порошкової металургії Національної металургійної ака-демії України. З 2003 року очолює кафедру покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів Національної металургійної академії України. С.Й. Пінчук — засновник і науковий керівник науково-дослідної лабораторії якості протикорозійного захисту, Науково-випробувального центру «Якість». Автор близько 300 друкованих робіт, у тому числі понад 10 монографій, підручників та навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів, авторських свідоцтв, патентів. Була членом редколегії міжвідомчих збірників «Металлургия и коксохимия», «Проблемы металлургического производства» видавництва «Техніка». Нині член редакційних колегій науково-технічних журналів: «Металлургическая и горнорудная промышленность», «Проблемы металлургического производства», «Теория и практика металлургии», «Углехимический журнал», «Chemistry & Chemical Technology». Педагогічну та наукову діяльність у Національній металургійній академії України Софія Йосипівна поєднує з громадською, просвітницькою та благодійною. Активно бере участь у роботі Наглядової ради благодійної організації «Фонд Віктора Пінчука», здійснює ряд культурно-освітніх та просвітницьких проектів для студентів та викладачів середніх та вищих навчальних закладів, у тому числі — «Интеллектуальная гостиная проф. С.И. Пинчук». За вагомий особистий внесок у розвиток інтелектуального і промислового потенціалу країни нагороджена Подякою Голови Верховної Ради України (1999 р.). У 2002 році за перемогу у конкурсі на краще навчальне видання академії за 1999–2001 рр. отримала Диплом I ступеня Міністерства освіти і науки України. Відзначена Почесними дипломами Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України за розробку і впровадження у навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій (2002 р.), знаками «Петро Могила» (2006 р.) та «За наукові досягнення» (2007 р.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2010 р.). Одружена з Пінчуком Михайлом Ароновичем, має сина — Пінчука Віктора Михайловича. Життєве кредо: «Працювати, працювати, працювати. Хто йде, той приходить».