СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПіддубний Володимир Антонович
Піддубний
Володимир Антонович
Головний науковий співробітник проблемної
науково-дослідної лабораторії Національного
університету харчових технологій, доктор технічних
наук, професор кафедри «Технічна механіка і
пакувальна техніка»

Народився 1 січня 1965 року в с. Тихий Хутір Жашківського району Черкаської області. У 1993 році закінчив Київський техноло-гічний інститут харчової промисловості за спеціальністю «Машини і апарати харчових виробництв», отримавши кваліфікацію інженера-механіка. Другу вищу освіту здобув у Київському інституті післядипломної освіти керівників і спеціалістів агропромислового комплексу, одержавши у 1997 році диплом економіста-бухгалтера. У 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Розробка методів розрахунку і удосконалення обладнання систем виробництва солоду». Відтоді працював у Національному університеті харчових технологій на посадах наукового співробітника, старшого наукового співробітника проблемної науково-дослідної лабораторії НУХТ.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему: «Наукові основи і апаратурне оформлення перехідних процесів харчових і мікробіологічних виробництв» захистив 2008 року. З цього ж року працює на посадах головного наукового співробітника проблемної науково-дослідної лабораторії НУХТ та професора кафедри «Технічна механіка і пакувальна техніка» НУХТ. Напрям наукової діяльності — дослідження динаміки перехідних процесів тепло- та масообміну. У доробку Володимира Антоновича понад 270 наукових публікацій, серед них 12 підручників, навчальних посібників та монографій. Науковець є автором та співавтором 85 патентів України на винаходи. Володимир Антонович Піддубний досвід-чений, високопрофесійний спеціаліст, який має ґрунтовні знання технологій, обладнання і процесів харчових виробництв. Саме завдяки такому поєднанню його наукові розробки стосуються різних напрямів і галузей, до числа яких належать динаміка машин, міцність конструкцій, тепломасообмін. Розроблено нові технології, що ґрунтуються на різких змінах тисків газонасичених систем, завдяки чому досягаються можливості суттєвого підвищення рівня екстракції цільових речовин, подовжуються терміни зберігання продукції. Виконано розробки з одержання нових видів продуктів на основі осмомолекулярної дифузії. Нові розробки знайшли впровадження і пройшли промислові випробування, що підтверджує їх високу ефективність. Результати теоретичних досліджень реалізовано у конструкціях 25 одиниць обладнання, яке стосується виробництва солоду і впроваджено у виробництво на підприємствах харчової промисловості України. Плідна праця професора Піддубного високо шанується у наукових колах — 2010 року отримав почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». За заслуги з відродження духовності в Україні нагороджений орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира ІІ ступеня (2005 р.) і орденом Святого Архістратига Михаїла (2008 р.). Володимир Антонович щасливий і люблячий чоловік. Улюбленим його висловом є народна мудрість: «Під лежачий камінь вода не тече».