СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПлющ Марія Яківна
Плющ
Марія Яківна
Завідувач кафедри української мови Національного
педагогічного універси-тету імені М.П. Драгоманова,
доктор філологічних наук, професор, заслужений
працівник народної освіти України

Народилася 7 січня 1926 року в с. Храпачі Білоцерківського району на Київщині. У 1946 році вступила до Київського державного педагогічного інституту імені М. Горького на факультет української мови та літератури, який з відзнакою закінчила 1950 року та була рекомендована до аспірантури при кафедрі української мови. У 1957 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Способи словотворення в сучасній українській мові». Науково-педагогічну діяльність вона і надалі продовжувала у стінах рідного інституту — нині Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова: спершу асистентом кафедри (1953–1958 рр.), з 1958 до 1961 року — старшим викладачем. У 1962–1986 роках вона — доцент. У цей період Марія Яківна пише і захищає докторську дисертацію «Категорія відмінка в семантико-синтаксичній структурі речення» (1984 р.). У 1986 році отримує вчене звання професора і 1987 року стає завідувачем кафедри методики мови і літератури. З 1992 року — професор кафедри української мови, яку очолює з 2006 року.

М.Я. Плющ читає лекційні курси з сучасної української літературної мови, вступу до мовознавства, загального мовознавства, лінгвістичного аналізу тексту. Її лекції з української мови також слухали студенти Кошицького університету в Пряшеві (1973, 1985 рр.), ділилася досвідом роботи в Лейпцігській вищій школі (1989 р.). Від 2003 року М.Я. Плющ є головою Спеціалізованої вченої ради у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова з захисту дисертацій, була членом спеціалізованих вчених рад з захисту докторських дисертацій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та в Лінгвістичному університеті. Педагогічну роботу М.Я. Плющ поєднує з науковою діяльністю, на її рахунку понад 250 публікацій, серед них монографії, статті з граматики і стилістики, підручники та навчальні посібники для вищої школи. Марія Яківна виконувала обов’язки вченого секретаря Ради Університету, є відповідальним редактором Наукового часопису НПУ імені М.П. Драгоманова «Проблеми граматики і лексикології», була членом Експертної комісії Міністерства освіти і науки України з видань методичної літератури. За вагомі результати в науковій та педагогічній праці М.Я. Плющ нагороджена нагрудним знаком «Відмінник народної освіти Міністерства освіти УРСР» (1971 р.), нагрудним знаком «Отличник Просвещения СРСР» (1980 р.). ювілейною медаллю Президії Верховної Ради СРСР «За доблесний труд. В ознаменування 100-річчя від дня народження В.І. Леніна» (1970 р.) та медаллю імені «А.С. Макаренка» (1991 р.). За сумлінну і багаторічну працю Марію Яківну відзначено орденом княгині Ольги ІІІ ступеня (2010 р.), нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення» (2005 р.) та знаком «Петро Могила» (2007 р.). Має М.Я. Плющ і почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України» (1995 р.). У галузі лінгвістичної науки її праця відзначена «Медаллю честі», яка присуджена Міжнародним Бібліографічним Центром (Кембридж) у номінації «Жінки світу в галузі науки 2000–2001 р.». Неодноразово отримувала почесні грамоти від Спілки Жінок України, Міністерства освіти і науки України, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та подяку Президії Національної академії наук України (2010 р.). Своїм життєвим кредо Марія Яківна обрала слова відомого поета А. Малишка: «Не піддавайсь дрібненькій суєті і не міняй свої шляхи круті на стежечку вузеньку, пилом вкриту».