СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬХазін Михайло СеменовичХазін
Михайло Семенович


Патентний повірник України

Михайло Семенович Хазін - випускник трьох університетів: Міжнародного лінгвістичного універ-ситету, Київського державного університету імені Тараса Шевченка (математика та механіка), Міжнародного науково-технічного університету (магістр права).
Багато років пропрацював у галузі ракетобудування (МОМ СРСР), аналітичному приладобудуванні, зай-мався автоматизацією виробничих процесів, мікроелектронікою тощо.
Має наукові праці й багаторічний досвід практич-ної роботи в галузі приладобудування, програмування й прикладної математики та автоматизації вироб-ничих процесів.
З 1993 року і донині Михайло Семенович Хазін працює в галузі охорони інтелектуальної власності в Україні. Упродовж цього часу успішно займався всіма видами охорони інтелектуальної власності: вина-ходами, знаками для товарів і послуг, промисловими зразками, має досвід захисту прав у судах, Антимоно-польному комітеті України та інших адміністративних органах.
За цей час Михайло Семенович накопичив значний досвід у галузі охорони промислової власності. Зокрема у елетроніці, прикладній математиці й автоматизації виробничих процесів, фармакології, імунології й молекулярній біології. Ним вивчені десятки сучасних монографій і спеціалізованих фірмових матеріалів. Підтримує тісну співпрацю із багатьма відомствами й науково-дослідними органі-заціями.

М.С. Хазін - автор ефективної комп'ютерної техно-логії, що дозволяє оперативно одержувати в інтенсив-ному режимі інформацію з найвизначніших юридич-них джерел, зокрема із баз даних патентних інформа-ційно-наукових відомств світу. Завдяки ефективній роботі й сучасним технологіям він сприяв українським і зарубіжним фірмам у отриманні численних патентів.
М.С. Хазін має значний досвід роботи у галузі охорони товарних знаків і промислових зразків. Ним отримано кілька сотень свідоцтв і патентів України й інших держав, міжнародних реєстрацій.
Михайло Семенович - співзасновник ряду патентно-юридичних фірм. Проводить гнучку цінову політику у роботі із клієнтами. Велику увагу приділяє охороні інтересів вітчизняної науки й виробництва з обліком їх фінансових можливостей.
Оскільки він не лише патентний повірник, але й професійний юрист, постійно надає безоплатні консультації з загальних питань охорони інтелекту-альної власності. Велику увагу приділяє питанням реальної оцінки, а також керуванню й використанню інтелектуальної власності як нематерільних активів для оптимізації фінансової та податкової політики підприємств та організацій.
М.С. Хазін неодноразово виступав на телебаченні, висвітлюючи важливі правові питання. Він - автор багатьох книг і публікацій з правової тематики. Постійно друкується у виданнях "Бізнес", "Ліга-Закон", "Аптека" та ін.
Михайло Семенович Хазін напрацював великий досвід із захисту авторського права в Україні та за кордоном. Зареєстрував авторські права на відомі "Записи Мельниченка".
М.С. Хазін - член Асоціації патентних повірників України, Спілки юристів України, член міжнародних організацій у галузі охорони інтелектаульної влас-ності, Міжрегіональної асоціації ветеранів спецназу, Асоціації відомчого зв'язку. Вільно володіє англій-ською мовою і неодноразово виступав на міжнародних форумах. Добре знає й інші європейські та східні мови.
М.С. Хазін постійно друкує свої вірші у журналі "Ренесанс". Видав поетичну збірку. Нині готує до друку ще одну.
Михайло Семенович має сина Миколу Михайловича Хазіна, який працює помічником патентного повірника і разом із батьком є партнером наукових і патентно-юридичних фірм. Микола Михайлович - високоосвічена людина, має освіту з економічної кібернетики, міжнародного менеджменту, фінансів, а також різносторонньо розвинута людина: він - відомий знавець історії, геральдики, військової справи та техніки.