СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬФокін Вадим ОлеговичФокін
Вадим Олегович


Заступник начальника головного управління МВС України в Дніпропетровській області, Заслужений юрист України

Вадим Олегович Фокін народився 12 липня 1962 року у м. Дніпропетровську.
Трудову біографію Вадим Олегович розпочав гірничим робітником на шахті ім. Героїв космосу Виробничого Об'єднання "Павлоградвугілля".
У 1994 році В. О. Фокін вступив на юридичний факультет Харківського університету Міністерства внутрішніх справ України, який закінчив у 1999 році.
З 1986 року несе службу в органах внутрішніх справ України. Пройшов шлях від рядового міліціонера, оперуповноваженого карного розшуку, слідчого до заступника начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України - начальника слідчого управління.
Полковник міліції Вадим Олегович Фокін - грамотний та енергійний керівник.
Багато уваги він приділяє вирішенню питань добору, розстановки, навчання і виховання кадрів. Постійно спрямовує свої зусилля на виховання у підлеглих почуття відповідальності, суворого дотри-мання законності, службової та виконавчої дисци-пліни. Все це у сукупності позитивно впливає на результати роботи слідчого апарату органів вну-трішніх справ області.

Під його керівництвом слідче управління в Дніпропетровській області досягло високих показ-ників в роботі. При найбільшому в нашій державі навантаженні на одного працюючого слідчого продуктивність праці тут також є найвищою. І разом з тим найвищою є і довіра населення до своїх правоохоронців. Бо Вадим Олегович велику увагу приділяє питанням суворого дотримання законності при розслідуванні кримінальних справ, покращенню якості досудового слідства. В результаті цієї копіткої роботи викорінено факти незаконного затримання, арештів та незаконного притягнення обвинувачених до кримінальної відповідальності, проведення неза-конних обшуків та інших процесуальних дій стосовно громадян.
Дякуючи В. О. Фокіну у області постійно знижується відсоток кримінальних справ, повернутих на додаткове розслідування, що свідчить про поліпшення якості досудового слідства.
Як досвідчений організатор, Вадим Олегович опікується питаннями матеріально­технічного забез-печення службової діяльності слідчих та зменшення некомплекту в підпорядкованих підрозділах. Тримає на особистому контролі питання підвищення профе-сійного рівня працівників слідства області. Він користується заслуженим авторитетом і повагою серед особового складу та керівників державних органів м. Дніпропетровська.
За роки бездоганної служби полковника міліції В.О. Фокіна неодноразово заохочувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України та Управління МВС України в Дніпропетровській області. За високі досягнення у справі боротьби зі злочинністю, ініціативу, наполегливість та віддану службу удосто-єний Почесного звання "Заслужений юрист України" Указом Президента України № 718 від 20 серпня 2007 року та був нагороджений "Почесним Знаком Міні-стерства внутрішніх справ", відзнаками МВС "За відзнаку в службі" І ступеня, "Закон і честь", "За доблесть і відвагу в службі карного розшуку", "За зразкове провадження досудового слідства" та багатьма іншими.
Вадим Олегович Фокін одружений, виховує двох синів.