СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСавонюк Роман ЮхимовичСавонюк
Роман Юхимович


Професор кафедри кримінального процесу Кримського юридичного Інституту Одеського державного університету внутрішніх справ, Кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист Автономної Республіки Крим, полковник міліції у відставці

Роман Юхимович Савонюк народився 25 жовтня 1949 року в селі Тельчі Маневицького району на Волині у родині Юхима Романовича та Юхимії Анто-нівни Савонюків. Батько - учасник Другої світової вій-ни, нагороджений бойовими нагородами,- на все жит-тя став прикладом мужності для Романа Юхимовича.
Після закінчення Маневицької середньої школи навчався на курсах ДТСААФ з підготовки водіїв, а з 1968 року проходив дійсну строкову службу в Збройних силах СРСР. За час служби був нагороджений медаллю, звільнений у запас у червні 1970 року у званні "старший сержант".
1972 року Роман Савонюк з відзнакою закінчив Івано-Франківську спеціальну середню школу міліції МВС СРСР, оскільки ще зі школи прагнув пов'язати свій життєвий шлях зі служінням закону. У 1972-73 роках працював слідчим Дубровицького районного відділу внутрішніх справ на Рівненщині. А з 1973 року навчався на денному відділенні Київської Вищої школи МВС СРСР, яку з відзнакою закінчив у 1976 р. за спеціальністю "Право-знавство". Пізніше чотири роки працював на посадах начальницького складу в апараті УВС Кримського облвиконкому. З 1980 року по 1985 рік - начальник відді-лення кадрів УВС Сімферопольського міськвиконкому.

З 1985 р.- на викладацькій і керівний роботі в навчальних закладах системи МВС. У 1997 р. призна-чений на посаду начальника кафедри кримінального права, кримінального процесу і криміналістики Кримського факультету Університету внутрішніх справ. З лютого 1995 р. до серпня 2000 р. викладав (за сумісництвом) на юридичному факультеті Таврійсь-кого національного університету ім. В.І. Вернадського. З 2001 р.- начальник кафедри кримінального права і кримінології Кримського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ. З січня 2003 р.- заступник декана юридичного факультету, з вересня 2003 р.- завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін, з вересня 2006 р.- професор кафедри кримінального процесу Кримського юридич-ного інституту Харківського національного універси-тету, а з серпня 2007 р.- Одеського державного універ-ситету внутрішніх справ. Багато років Роман Юхимо-вич веде науковий студентський семінар з криміналь-ного процесу, передаючи свої знання, багатий життє-вий та професійний досвід молодому поколінню майбутніх юристів і правоохоронців.
У квітні 2002 р. у Національній академії внутрішніх справ України (м. Київ) успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему "Слідчий як суб'єкт кримінально-процесуального доказування". У 2005 році Роману Юхимовичу присвоєно вчене звання "доцент".
Сфера наукової діяльності Р.Ю. Савонюка - це кримінальний процес, історія права, кримінологія, адвокатура, органи досудового розслідування, досудо-ве слідство, процесуальний статус слідчого, доказува-ння в досудовому слідстві. Роман Юхимович автор понад 80 наукових та науково-методичних праць, серед яких 5 навчальних і навчально-методичних посібників. У 1998 р. до 50-річчя Загальної Декларації прав людини започаткував Кримську серію юридичної літератури "ПРАВО", для якої особисто підготував і видав низку навчальних посібників. За визначенням загальнонаціональної правової газети "Юридичний вісник України", його стаття "Приватне обвинувачення: рестрикція права на порушення кримінальної справи" була визнана серед найкращих у рейтингу авторів 2005 року в номінації "За системний аналіз складної соціально-правової проблеми".
З 1998 р. Р.Ю. Савонюк - голова Кримського регіо-нального відділення Кримінологічної Асоціації Укра-їни. Має 3 державні нагороди й 4 відомчі медалі, на-грудні знаки МВС, численні заохочення. У 1992 році обирався делегатом першого з'їзду педагогічних пра-цівників України. У 2007 р. нагороджений медаллю МОН України "Петро Могила". Його фото занесено на Дошку пошани інституту.
Найдорожчим здобутком Романа Юхимовича є сини Віталій та Роман, які продовжують справу батька та є працівниками ГУ МВС України в АР Крим. Дружина Романа Юхимовича - Людмила Василівна, за фахом - медичний працівник - невтомно підтримує і надихає династію правознавців.